Menu

Jak se bránit nevyžádaným telefonátům?

Asi každý z nás zažil již několikrát situaci, kdy mu byl přes telefon nabízen například nový výhodný tarif, speciální nabídka pojištění či služby wellness centra. Tyto nevyžádané telefonáty však nejsou problematické jen tím, že spotřebitele obtěžují, ale hlavně tím, že často dojde k zakoupení zboží či služeb, které jsou pro spotřebitele nevýhodné. Mnohdy se také skutečně dodané zboží či služba naprosto liší od toho, co bylo po telefonu nabízeno. Co ale na nevyžádané telefonáty říkají zákony a jak se jim případně bránit?

První a nejdůležitější otázkou je to, jak se vůbec společnosti, které telemarketing provozují, dostanou k našemu telefonnímu číslu. Bohužel se tak děje mnoha způsoby, kterých si spotřebitele často ani nejsou vědomi. Dobrovolný souhlas s využitím svých osobních údajů (včetně telefonního čísla) k telemarketingovým účelům pak dáváme například při nakupování v internetových obchodech, při různých internetových průzkumech či soutěžích, ale i při uzavření smlouvy s mobilním operátorem a v mnoha dalších situacích. Rada je zde jednoduchá, vždy čtěte, co při uzavření smlouvy odsouhlasíte, a pokud se zněním podmínek nebudete souhlasit, smlouvu neuzavírejte. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete také kdykoliv odvolat.

Pokud Vám ale již pravidelně různé společnosti s nabídkami zboží či služeb volají, pak doporučujeme při těchto telefonátech důrazně říct, že o podobné nabídky nemáte zájem a že si již nepřejete být dále kontaktování. O to, abyste již nebyli oslovování s marketingovými nabídkami, můžete požádat i svého mobilního operátora. Podle § 96 zákona o elektronických komunikacích je zakázáno prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací nabízet marketingovou reklamu nebo jiný obdobný způsob nabídky zboží nebo služeb účastníkům nebo uživatelům, kteří ve veřejném seznamu uvedli, že si nepřejí být kontaktováni za účelem marketingu.

V případě, že i přes svůj nesouhlas bude spotřebitel stále obtěžován nevyžádanými nabídkami, může se obrátit i na Českou obchodní inspekci. Nevyžádané telefonáty jsou totiž agresivní obchodní praktikou ve smyslu §5a zákona o ochraně spotřebitele. Podle tohoto zákona jsou obchodní praktiky vždy považovány za agresivní, pokud podnikatel opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty, nebo jiných prostředků přenosu na dálku. Česká obchodní inspekce pak může za tyto praktiky udělit pokutu až 5000000 korun.

Tématu nevyžádaných hovorů se dotýká i nový občanský zákoník. Ten v § 1825 stanovuje, že sjednává-li se smlouva prostřednictvím telefonu, sdělí podnikatel spotřebiteli na začátku hovoru základní údaje o sobě a účel hovoru. Nevyžádané telefonáty bychom také mohli považovat za nekalosoutěžní praktiku. Konkrétně se tomu věnuje § 2986, který říká, že dotěrné obtěžování je sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách, jakož i nabídka zboží nebo služeb s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické pošty nebo podobných prostředků, ačkoli si takovou činnost příjemce zjevně nepřeje, nebo sdělování reklamy, při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze zjistit, a neuvede, kde příjemce může bez zvláštních nákladů přikázat ukončení reklamy.

Možností, jak se bránit nevyžádaným telefonátům, je tedy hned několik. Důležitá je ale zejména prevence, kdy je nutné sdělovat své telefonní číslo a dávat souhlas s jeho využitím k marketingovým účelům jen ve výjimečných a nutných případech. I přes tyto naše rady se Vám může stát, že Vás někdo po telefonu s nějakou „výhodnou nabídkou“ osloví. Doporučujeme v takovém případě raději hovor rychle ukončit a žádné smlouvy po telefonu neuzavírat. Spotřebitel totiž nikdy nemá potřebný čas na rozmyšlenou a velmi často je smlouva pro něj nevýhodná. Ačkoliv je pak možné situaci řešit např. odstoupením od smlouvy, daleko lépe je těmto problémům úplně předejít.

Jan Hejtmánek
odborný právní poradce SOS – Asociace
s využitím informací od Českého telekomunikačního úřadu