Menu

Internetová kriminalita nyní cílená i na seniory

Praktiky podvodníků jsou stále propracovanější a je třeba se mít před nimi na pozoru. Zejména senioři, kteří například používají internet z důvodu komunikace s rodinou, jsou pro podvodníky snadným cílem. Emaily s nesrozumitelnou češtinou plné chyb jsou kvůli zdokonaleným internetovým překladačům minulostí a útok tak může přijít i z ciziny. Časté podvody jsou i na sociálních sítích, kdy po získání důvěry požadují finanční podporu z důvodu nepříznivé životní situace.

Nejlepší prevencí je být v těchto situacích mimořádně obezřetný. Na pochybné emaily neodpovídat a neotevírat přílohy, které mohou být zavirovány. V případě požadavku o uhrazení dlužné částky, o jejichž původu slyšíte poprvé, doporučujeme ověření této informace z více zdrojů. Pokud bude mít jakékoliv dotazy nebo pochybnosti, neváhejte nás kontaktovat na telefonní lince 900101010, kde jsme Vám k dispozici vždy od pondělí do pátku v době od 9 do 18 hodin.

Štěpán Houdek
právní poradce SOS – Asociace
s využitím informací od Českého telekomunikačního úřadu