Menu

Potraviny

Nakupování aneb jak na to z hlediska práva, ČÁST 2 – ODPOVĚDI NA OTÁZKY POSLUCHAČŮ

V druhé části přednášky zodpovídá Mgr. Ondřej Zelenka ze Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. otázky posluchačů. Celou přednášku můžete sledovat zde

Nakupování aneb jak na to z hlediska práva

Mgr. Ondřej Zelenka přednáší na téma „Spotřebitelské právo a jeho základy“. Celou přednášku si poslechněte zde

Naše průzkumy restaurací a kaváren pokračují…

Letošní průzkumy dopadají zatím dobře. Navštívili jsme některé známé restaurace hlavně v centru Brna, které jsou hojně navštěvované našimi spotřebiteli, zatím jsme se nesetkali s nějakými nešvary, pouze s ochotou, úsměvy, příjemnou obsluhou, což nás potěšilo.

Zaměřili jsme se hlavně na potraviny, zeleninu a ovoce, jejich kvalitu i ceny. Pozornost jsme věnovali také Zelnému rynku, který se už historicky každoročně koná na tzv. „Zelném trhu“ a je pověstný širokým výběrem produktů našich zemědělců i zahrádkářů. Opět se potvrdilo, že zde naši spotřebitelé mohou koupit skutečně zdravé a krásné ovoce i zeleninu, sazenice do zahrádek a další. Ceny jsou docela dostupné a spotřebitel musí zvážit, zda dá přednost slevám v obchodních řetězcích nebo kvalitě a nebo našim domácím výrobkům i výrobkům ze Slovenska.

Na fotografiích, které jsme na svých průzkumech udělali, sami uvidíte, co se zde nabízí.

Prodejci jsou ochotní, příjemní, rádi si popovídají se zákazníky, prostě je radost tam nakupovat. Můžeme jen vřele doporučit!….

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s

Český rozhlas brno – téma potraviny

Na téma  „Jak si jako spotřebitel ohlídat kvalitu sezónních potravin“ v Českém rozhlase Brno  dne 7.7.2020 v 10.30 hodin hovoří naše předsedkyně GertaMazalová. Poslechnete si zde

Reklamace potravin

Jak se má zákazník zachovat v případě, kdy je výrobek zkažený, prošlý, či plesnivý? Co vše je k reklamaci potřeba? Jaké má spotřebitel možnosti, když obchodník zaujme zamítavý postoj? Kam se obrátit? Co když se po požití části reklamované potraviny bude zákazník potýkat i se zdravotními Obtížemi?  ….Na to se zaměřuje článek, který pro časopis „Váš obchod“ napsala odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, Kateřina Šerfelová.

  1. Jak se má zákazník zachovat v případě, kdy je výrobek zkažený, prošlý, či plesnivý? 

Koupě vadného produktu je jedním z častých problémů spojeným s nákupem potravin. V souvislosti s tím se nám naskýtá otázka, zda lze reklamovat i potraviny? Odpověď zní – ano lze. Ustanovení § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku týkající se jakosti zboží při jeho převzetí se totiž vztahují i na zakoupené potraviny.  Prodejce tímto ze zákona odpovídá kupujícímu, že při koupi je potravina bezvadná a že si zachová obvyklé vlastnosti po dobu použitelnosti, která musí být uvedena na obale.  Doba použitelnosti je také dobou, po kterou lze potravinu reklamovat.

  • Co vše je k reklamaci potřeba?

Potraviny lze reklamovat u prodejce, u něhož došlo k zakoupení výrobku, případně v jiné provozovně stejného podnikatele (např. v jiném městě). Pro uplatnění reklamace je třeba doložit nákup účtenkou či výpisem účtu, pokud jste v obchodě platili kartou, a také vzít s sebou vadný výrobek.  V rámci reklamace může spotřebitel požadovat výměnu potraviny či odstoupení od smlouvy (tedy vrácení peněz), což jsou v praxi nejběžnější postupy řešení reklamací potravin. Také lze samozřejmě požadovat odstranění vady či slevu z kupní ceny, ale jedná se spíše o ojedinělé případy.  Při reklamaci je prodejce povinen vydat písemné potvrzení o uplatnění reklamace a rozhodnout o výsledku ihned, případně do tří pracovních dnů, jestliže se jedná o komplikovanější případ.

  • Jaké má spotřebitel možnosti, když obchodník zaujme zamítavý postoj? Kam se obrátit?

Pokud prodejce odmítá reklamaci přijmout, má spotřebitel možnost obrátit se na dozorový orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Dále může dát podnět k provedení kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekci v oblasti nezávadnosti potravin živočišného původu. Pokud se jedná o výrobky živočišného původu, je zde možnost kontaktovat Státní veterinární správu. Uvedené orgány mají na zpravidla 30 dnů na provedení kontroly a vydání určitého vyjádření.

  • Co když se po požití části reklamované potraviny bude zákazník potýkat i se zdravotními obtížemi? 

V případě, že je potravina vadná takovým způsobem, že způsobí spotřebiteli zdravotní potíže (např. žaludeční problémy), je třeba navštívit lékaře. Lékař vydá zdravotní zprávu, kde specifikuje, čím přesně byly zdravotní potíže způsobeny. Jestliže k nim došlo v důsledku vadné potraviny, má spotřebitel právo požadovat od prodejce peněžní náhradu způsobené újmy.

Kateřina Šerfelová, odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

REKLAMACE ZKAŽENÝCH POTRAVIN

Jistě jsme se již všichni setkali s tím, že potraviny, které jsme si zakoupili v obchodě, po rozbalení nebyly zrovna v nejlepší kondici. Jak se ale máme zachovat v případě, kdy je výrobek zkažený, prošlý, či plesnivý? Reklamovat!

Z ustanovení § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která se týkají jakosti při převzetí potravin. Prodejce je tímto zavázaný k tomu, aby jím prodaná věc byla způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo si zachovala obvyklé vlastnosti. Tyto účinky u potravin vyvolává především uvedení doby použitelnosti potraviny uvedené na jejím obalu. Doba použitelnosti je v tomto případě i dobou pro uplatnění reklamace.

Reklamaci uplatníte u prodávajícího, u kterého jste si danou potravinu zakoupili. Pro její uplatnění je nutné předložit účtenku či výpis z účtu, pokud jste v obchodě platili kartou. V rámci reklamace zkažené potraviny, můžete požadovat výměnu za produkt stejného druhu, nebo odstoupení od smlouvy (tedy vrácení peněz), což jsou nejobvyklejší způsob řešení této situace. Samozřejmě je možné žádat i odstranění vady či slevu z kupní věci, jako v případě reklamace jiného zboží, avšak v případě potravin to nebudou často využívané možnosti.

Jakmile podáte reklamaci, prodávající má povinnost Vám vydat v písemné formě potvrzení o uplatnění reklamace a rozhodnout o výsledku ihned případně do tří pracovních dnů, pokud se jedná o komplikovanější případ.

Kromě reklamace můžete také podat podnět Státní veterinární správě, která je dozorovým orgánem v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu. Jestliže se jedná o potravinu rostlinného původu, můžete se obrátit na Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Zmíněné orgány mají zpravila 30 dní pro vypracování výsledků kontroly.

 

Michaela Černá

odborná právní poradkyně SOS-A, z.s.

 

Konference o dvojí kvalitě potravin v zemích EU

Ve čtvrtek 5. října 2017 proběhla v prostorách galerie Černá Labuť v Praze zajímavá konference pořádaná organizací Spotřebitelské fórum. Akce nazvaná „Kvalita zboží a potravin: Má český spotřebitel na výběr?“ se věnovala zejména tématu dvojí kvality potravin v zemích Evropské unie, diskutovány byly ale i jiné aktuální otázky spotřebitelského práva, např. vznik nového spotřebitelského kodexu, problematika hromadných žalob, apod.

Za Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. na konferenci jako jeden z řečníků vystoupil vedoucí právník SOS – Asociace Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek, který zde prezentoval naše stanoviska k daným tématům. Ohledně dvojí kvality potravin je postoj naší organizace takový, že tento problém na jedné straně vnímáme velmi citlivě a uvědomujeme si nutnost diskuze na toto téma. Na druhou stranu si uvědomujeme, že otázka regulace dvojí kvality potravin na celoevropské úrovni je velmi složitá. Nesouhlasíme tedy s tím, že diskutovaný problém má jednoduché řešení spočívající např. v okamžitém přijetí evropského nařízení, které zcela zakáže prodávat složením rozdílné potraviny pod stejným označením. Tímto našim názorem se nám podařilo na akci vyvolat zajímavou a podnětnou diskuzi.

V druhé části akce, kterou byla diskuze se zástupci politických stran, jsme prezentovali naše poměrně skeptické stanovisko k nutnosti vzniku nového spotřebitelského kodexu, naopak jsme zdůraznili naléhavost problému smluv uzavřených po telefonu, což podle nás vyžaduje okamžité řešení co nejdříve po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Diskutovali jsme i možné změny v oblasti mimosoudního řešení sporů. Za politické strany se diskuze aktivně zúčastnili pan Martin Plíšek (TOP 09) a paní Veronika Vrecionová (ODS), zástupci ostatních stran se bohužel z různých důvodů nezúčastnili.

Závěrem opakujeme, že problém dvojí kvality potravin považujeme za závažný a vítáme diskuzi na toto téma, ke které jistě přispěla i uspořádaná konference. Děkujeme organizaci Spotřebitelské fórum za pozvání a těšíme se na další spolupráci.

Tématu dvojí kvality potravin se budeme podrobněji věnovat v dalších článcích.

 

Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek,

Vedoucí právník SOS – Asociace, z.s.

 

 

Zkažené maso na grilování? Jaké máte možnosti?

Máme tu letní období a s tímto ročním obdobím jsou spojené i nejrůznější aktivity jako hraní venkovních her, koupání v bazénu a již tradiční zahradní grilování. Bez grilování si už mnoho rodin nedokáže trávení letních večerů ani představit. Ale i s touto velice příjemnou zábavou je spojeno mnoho úskalí, kterým se chceme vyvarovat. Nejběžnějším problémem, se kterým se setkáváme nejen v rámci letních radovánek, je koupě zkažených potravin. Především se nám jedná o maso, u kterého na první pohled nemusíme poznat, že je vadné, což zjistíme až po rozbalení doma.

Co s tím, když koupíme takové maso? I na potraviny se vztahují obecná ustanovení týkající se jakosti při převzetí, která nalezneme v § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Z těchto ustanovení vyplývá, že se prodávající zavazuje k tomu, aby jím prodaná věc byla způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo si zachovala obvyklé vlastnosti. Tyto účinky u potravin vyvolává především uvedení doby použitelnosti potraviny na jejím obalu, která je uvedená většinou jako formulace „spotřebujte do“. Doba použitelnosti je v tomto případě i dobou pro uplatnění reklamace a výrobek by si po tuto dobu měl zachovat své vlastnosti a být zdravotně nezávadný.

Reklamaci budete uplatňovat u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Vy, jako kupující, máte obecně u reklamace právo požadovat výměnu či opravu věci. V případě, že není takový postup možný, můžete požadovat odstoupení od smlouvy, vždy můžete požadovat slevu z kupní ceny. Jelikož se zde jedná o reklamaci zkažené potraviny, budete požadovat buď výměnu za produkt stejného druhu, nebo uplatníte možnost odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené kupní ceny, což je nejobvyklejší způsob řešení této situace. Jakmile podáte reklamaci, prodávající má povinnost Vám vydat v písemné formě potvrzení o uplatnění reklamace a rozhodnout o výsledku ihned, případně do tří pracovních dnů.

Kromě reklamace můžete také podat podnět Státní veterinární správě, která je dozorovým orgánem v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu. Jestliže se jedná o potravinu rostlinného původu, můžete se obrátit na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

 

 

Michaela Černá,

odborná právní poradkyně SOS – Asociace

VELIKONOČNÍ SERIÁL 2.díl – Je čokoládové vajíčko skutečně čokoládové?

Při výběru nejen velikonočních pochutin bychom si měli pečlivě hlídat, co vlastně kupujeme. Ne vše co vypadá jako čokoláda totiž ve skutečnosti čokoládou je. Mnohdy se totiž jedná a pouhou kakaovou pochutinu, která s čokoládou nemá mnoho společného.

Značení čokolád je upraveno vyhláškou č. 76/2003 Sb., o některých způsobech označování potravin, která stanovuje požadavky na mnohé potraviny. Čokoláda je jednou z nich a v příloze této vyhlášky najdeme podrobný popis toho, co můžeme označovat jako „hořká čokoláda“, „mléčná čokoláda“ apod.

Rozhodující je podíl kakaové složky (kakaové sušiny) a případně mléčného tuku. Co musí výrobek splňovat, abychom ho mohli označit za daný druh čokolády, nám ukazuje např. tato tabulka:

Druh

Obsah

kakaového

másla

Obsah

kakaové

sušiny

Obsah

mléčného

tuku

Obsah

mléčné

sušiny

Hořká čokoláda 18 14
Mléčná čokoláda 2,5 3,5 14
Bílá čokoláda 20 3,5 14

 

Chceme-li opravdu kvalitní výrobek, je vždy nutné danou velikonoční postavičku, vajíčko či obecně sladkost otočit z druhé strany a najít popis výrobku se složením. Tam musí být uvedeno slovo čokoláda, případně hořká čokoláda, mléčná čokoláda apod. Pokud tam místo těchto výrazů budou označení jako kakaová pochoutka, nugátová pochutina apod., pak se o čokoládu nejedná.

Dále je důležité zkontrolovat i datum trvanlivosti! V případě, že zboží je po datu minimální trvanlivosti, musí být prodáváno zvlášť a spotřebitel musí být o této skutečnosti informován.  Zboží označené  informací o „min. trvanlivosti“ je  možno prodávat i po této lhůtě, opakem jsou však potraviny označené  „spotřebujte do“. Po tomto datu se takto značené potraviny prodávat nesmějí, a to ani ve slevě!

Břetislav Martínek

odborný právní poradce SOS – Asociace z.s.

Uvádění alergenů – první výsledky kontrol

13. prosince 2014 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1169/2011. Tato právní úprava zakotvuje informační povinnost provozovatelů restauračních zařízení ohledně alergenů obsažených v nabízených jídlech i nápojích.

Uvádění těchto informací je možné vícero způsoby, například přímo v jídelním lístku, vyvěšením na viditelném místě v provozovně nebo ústním sdělením. Tato povinnost se dotýká také pokrmů, které jsou nabízeny přes internet či objednávek s rozvozem. Za splnění povinnosti nelze považovat stav, kdy si zákazník o sdělení informací musí výslovně požádat.

Jak dopadly první kontroly?

V lednu již proběhly první kontroly těchto nově zavedených povinností.  Z celkového počtu 1032 kontrol bylo zjištěno 130 závad s tím, že nejčastěji řešenými problémy byly zejména:

-nejasnost souvislosti mezi uvedenými alergeny a jednotlivými pokrmy

-opomenutí povinnosti u nápojů

-neúplné informace

-opomenutí uvádění informací u potravin nebalených či datum jejich dodávky

-skutečnosti, kdy jsou informace k dispozici, avšak spotřebitel není upozorněn na to, kde si je může ověřit.

V rámci kontrol se dokonce zjišťovaly případy, kdy informace provozovatel neposkytoval vůbec, a to buď z důvodu neznalosti této povinnosti nebo jazykové bariéry.

Sankce za porušení informační povinnosti

Provozovatelé jsou povinni zjištěné nedostatky napravit, navíc je možné udělení finanční sankce. Následně bude kontrolováno, zda k nápravě došlo a informační povinnost je plněna řádně.  Jelikož šlo o první kontroly, byly chápány spíše cestou osvěty a edukace, nikoliv represe.  Ve většině případů však lze konstatovat, že provozovatelé spolupracovali a měli viditelnou snahu zjištěné nedostatky odstranit.

Vzorní provozovatelé

A kde byly zjištěny nejlepší výsledky? Zpravidla k nim docházelo v institucionálních provozovnách, jako jsou jídelny na základních školách, nemocnice nebo domovy důchodců, a také ve velkokapacitních vývařovnách, kde jsou provozovatelé s danou problematikou velmi dobře obeznámeni.

Helena Gottfriedová

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace