Menu

Barevné linky

Občas někteří z nás potřebují kontaktovat svého dodavatele energií, mobilního operátora či prodejce. V rámci uváděných kontaktů pak často nalézáme čísla zákaznických linek, které mají být kompetentní k tomu, aby nám pomohly naši situaci vyřešit. Ne vždy se ale bohužel jedná o bezplatnou pomoc. Je potřeba proto rozlišovat, zda se jedná o bezplatnou linku nebo nám za volání na dané číslo bude účtován nějaký poplatek.

Bezplatné linky představují tzv. zelené linky, v rámci nichž zákazník volá zdarma na účet volaného. Jedná se o hlavně linky začínající číslem 800. Společnosti je využívají k informování zákazníků o nabízených produktech či službách. Představují ale také možnost kontaktování technické podpory telefonních operátorů.

Mezi zpoplatněné linky se pak řadí tzv. modré a bílé linky, které společnosti často uvádějí jako prostředek komunikace se zákazníkem. Bohužel společnostem ale není stanovena povinnost uvádět výše poplatku za využití dané linky. Kolik za volání na danou linku zaplatíte, je totiž povinen uvádět pouze každý telefonní operátor ve svém ceníku, který si pak za poskytované služby může účtovat jiné ceny.

U modrých linek funguje princip sdílených nákladů, kdy část nákladů za volání hradí jak volající, tak volaný. Jedná se o linky začínající číslem 810 až 819, 830 až 839, 843 až 846. Výši ceny, kterou za volání zaplatíte, určuje Váš operátor ve svém ceníku. Bohužel poplatek za využití dané linky se účtuje i těm, kteří mají neomezený tarif či nevyčerpané volné minuty.

V rámci bílé linky pak volající volá za jednotné ceny v rámci celé ČR. Jedná se o linky začínající číslem 840 až 842, 847 až 849. Uvedené linky však měly své opodstatnění především v minulosti, kdy se u pevných linek rozlišovalo tzv. meziměstské volání.

Zděšení při zhlédnutí vyúčtování můžou u některých z nás vyvolat především tzv. duhové či žluté linky.  Jedná se o linky začínající číslem 900, 906, 908 a 909. Přičemž u čísel 900, 906 a 909 platí, že zákazník zjistí cenu hovoru dle 4. a 5. čísla, která určují cenu hovoru za minutu v Kč včetně DPH. Uvedené linky v hojné míře využívají i televizní kartářky či věštkyně. Například za volání na číslo 906 705 678 Vám bude účtována cena 70 Kč za minutu včetně DPH. Za volání na čísla začínající 908 jsou účtovány jednorázové ceny za spojení, kdy sazbu opět uvádí 4. a 5. číslo.  Za volání např. na číslo 908 791 234 Vám tak následně bude účtována cena 79 Kč včetně DPH za spojení.

Neznamená to však, že všechna čísla začínající 9 musí následně pro Vás představovat vysoké účty za telefon. Za volání na čísla s trojčíslím 910, 970, 971, 977, 980, 983, 960 až 969, 972 až 974 či dvojčíslím 93 nebo čtyřčíslím 9500 až 9599 a 9890 až 9899 zaplatíte dle ceníku vašeho operátora jako za hovor do vlastní či cizí sítě. Jedná se o čísla, která využívají pro své účely např. ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra nebo České dráhy.

Žaneta Dočkalíková
odborná právní poradkyně SOS-Asociace