Menu

Zprostředkovatelé energií – kde je háček?

Na podomní prodejce, kteří nabízejí super výhodné dodavatele energií, jsme si všichni už zvykli a naši pravidelní čtenáři dokonce i ví, jak na ně. V poslední době se však v naší poradně objevily stížnosti na tzv. zprostředkovatele energií a jejich způsob uzavírání smluv. Proto se na ně dnes podíváme zblízka.

V prvé řadě si musíme říct, kdo to takový zprostředkovatel energie je. Inu, společnosti, které se zprostředkováváním dodávek energií živí, nedělají nic jiného, než že shánějí novým a menším dodavatelům energie zákazníky, kterým na oplátku slibují nulovou potřebu cokoliv zařizovat a nízké ceny.

V praxi tedy podepíšete bezúplatnou smlouvu, ve které se zavážete, že vám společnost vybere nejlevnějšího dodavatele energií, a pak jen čekáte, koho že to vlastně vyberou a za kolik. A zde narážíme na první problém – většina těchto smluv je opravdu napsaných tak, že spotřebitel nemá možnost mluvit do výběru dodavatele. Pramení to z prostého faktu, že v praxi sice zprostředkovatel vskutku najde levného dodavatele, ale zároveň taky takového, který mu zaplatí za to, že vás zprostředkovatel naláká k odebírání energií právě od něj. Zde je potřeba uvědomit si, že nejlevnější dodavatel na trhu neznamená automaticky nejlepší. Mimo samotné ceny za energii je třeba hledět také na smluvní pokuty stanovené ve smlouvě, možnost vypovědět smlouvu nebo reputaci dodavatele s ohledem na řešení problému, ať už s vyúčtováním nebo čímkoliv dalším. Zohlednit toto vám smlouva se zprostředkovatelem neumožní.

Jakmile si výše uvedené uvědomíte a rozhodnete se takovou smlouvu vypovědět, můžete narazit na další problém. Jak už jsem zmínil výše, většina těchto společností, které poskytují tzv. aukce dodavatelů energií, uzavírá se spotřebitelem bezúplatnou smlouvu, tedy smlouvu, za kterou spotřebitel nic nezaplatí, a která je často sjednaná na dobu neurčitou, příp. dobu určitou v řádu několika let. Pokud jde o smlouvu na dobu určitou, můžete ji u takovýchto společností vypovědět jen se zaplacením často enormních smluvních pokut. To je však pořád ještě ta lepší možnost, neboť víte, že smlouva k určitému datu sama vyprší. Horší je to se smlouvou na dobu neurčitou, u které, není-li sjednáno mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem jinak, je možné podat výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou, v souladu s občanským zákoníkem. Toto však zprostředkovatelé v některých případech podmiňují zaplacením smluvní pokuty, kterou odůvodňují tak, že pro spotřebitele pořádají aukci, která je něco stojí, a pokud spotřebitel smlouvu vypoví, vznikne jim tak škoda, na jejíž náhradu mají v souladu s právním řádem ČR nárok. Problém je, že částky, které jako smluvní pokutu, zprostředkovatelé vymáhají, můžou překročit i hranici deseti tisíc korun českých.

Samozřejmě nemůžeme odsoudit smlouvy o zprostředkovávání dodavatelů energií jako takové. Na trhu jsou slušní a féroví zprostředkovatelé, jejichž cílem je mimo vlastního profitu i vaše spokojenost. Pozor je třeba dávat si na ty nepoctivé. Takže než takovou smlouvu podepíšete, dobře se seznamte s jejím obsahem, zaměřte se na dobu, na kterou se sjednává, podmínky výpovědi, smluvní pokuty a možnost vaší volby mezi dodavateli.

Pokud si nebudete jisti, jak je to s férovostí vaší smlouvy, neostýchejte se zamířit na Mečovou 5 v Brně (areál staré radnice) nebo jakoukoliv jinou poradnu SOS – Asociace po České republice, případně smlouvu naskenovat a s žádostí o kontrolu zaslat na náš poradenský e-mail. Veškeré kontakty naleznete na www.asociace-sos.cz.

Adam Plajner

odborný právní poradce SOS – Asociace