Menu

Zpoplatněné pozemní komunikace a elektronické dálniční známky

Na českých silnicích se můžeme setkat se dvěma druhy zpoplatnění, které se liší podle způsobu vyměření a druhů vozidel, pro které jsou určeny. První z nich je mýtné, které je stanoveno dle typu vozidla a ujeté vzdálenosti po pozemní komunikaci, a to dle § 20 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v aktuálním znění. Druhý typ zpoplatnění je definován v písm. b) stejného ustanovení, a to jako časový poplatek, který je stanoven podle časového období užívání pozemní komunikace.

Mýtné se dle § 22 zákona o pozemních komunikacích vztahuje na motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly, která mají maximální povolenou hmotnost vyšší než 3,5 tuny. Do této kategorie patří zejména kamiony a různá nákladní vozidla.

Časový poplatek může být dle § 21 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích využit pro motorové vozidlo s minimálně čtyřmi koly, jehož hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. Tato kategorie je tedy významná především pro řidiče osobních automobilů a menších dodávek. To mimo jiné znamená, že motocykly poplatek k datu zveřejnění tohoto článku hradit nemusí.

Časový poplatek lze uhradit na jeden rok, třicet dnů, anebo deset dnů, a to dle § 21 odst. 2. To bylo do konce loňského roku realizováno dálničními známkami, které se lepily za okno motorového vozidla. Od ledna letošního roku se časový poplatek hradí prostřednictvím elektronické dálniční známky. Ty je možné zakoupit prostřednictvím internetové stránky https://edalnice.cz/, nebo také na České poště či čerpacích stanicích EuroOil. Pro nákup je také možné využít samoobslužné kiosky, které se nacházejí v příhraničních oblastech.

Kromě motocyklů, které nespadají ani do jedné z kategorií, jsou dle § 20a zákona o pozemních komunikacích od hrazení poplatků také osvobozeny některé další kategorie vozidel, které by jinak poplatky hradily. Kromě různých složek státu, jako např. hasičské záchranné sbory, policie, vězeňské služby atd., jsou od poplatků osvobozeny také elektromobily, vozidla na vodík a tzv. hybridy, jejichž hodnota emisí CO2 nepřesahuje 50g/km, dále historická vozidla a vozidla, které provozují těžce zdravotně postižení držitelé průkazu ZTP, popř. osoby jim blízké.

U elektromobilů je oproti předchozím rokům rozdíl v tom, že musí být buď opatřeny speciální státní poznávací značkou (začínající písmeny „EL“), nebo musí být jejich SPZ spolu s důvodem pro osvobození oznámena Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Není tedy možné důvod pro osvobození prokazovat až u případné silniční kontroly, kdy dříve stačilo ukázat technický průkaz o vozidle, kde jsou uvedeny potřebné informace.

Nespornou výhodou elektronické dálniční známky je to, že platí od data, které je možné si zvolit až tři měsíce po datu koupě. To znamená, že roční dálniční známka zakoupená např. v květnu 2021 bude platit až do května 2022 a nikoliv pouze do 31. ledna 2022, jak tomu bylo za dřívější podoby dálničních známek. V případě, že je začátek platnosti dálniční známky takto posunut, je také možné opravit chybně zadanou SPZ, což v případě okamžitého začátku platnosti nejde. To neplatí v případech, kdy je známka zakoupena prostřednictvím obsluhy výdejních míst (např. na čerpacích stanicích). V takovém případě je možné chyby opravit pouze do 15 minut od zakoupení známky, a to opět v místě prodeje.

Na závěr by bylo dobré zmínit to, že od nákupu dálničních známek přes internet není možné odstoupit do 14 dnů od koupě. Jelikož v tomto případě jde o poplatek státu, nejedná se o spotřebitelský vztah, který pro takové odstoupení od smlouvy vyžaduje § 1829 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník.

Jakub Naiman

Odborný právní poradce