Menu

Změnila se cena energií?

Můžete odstoupit od smlouvy!

Od roku 2018 dochází k poměrně výraznému zvyšování cen v oblasti energií. Spotřebitelé však na toto mohou reagovat odstoupením od smlouvy, což je jedno ze základních spotřebitelských práv v energetice. Právě v tomto článku si povíme, jakým způsobem musí dodavatelé energií informovat spotřebitele o změně smluvních podmínek a jak se proti tomuto mohou spotřebitelé bránit.

Ustanovení § 11a odst. 1 energetického zákona stanovuje povinnost dodavatele oznámit svým zákazníkům zvýšení cen či změny jiných smluvních podmínek, a to nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti. Jelikož je velmi důležité, jakým způsobem se v praxi ke spotřebitelům takto podstatné informace dostávají, vydal Energetický regulační úřad dvě stanoviska, jejichž cílem je sjednocení podmínek pro informování spotřebitelů. Výkladové stanovisko ERÚ č. 2/2018 stanovuje, že ve sdělení dodavatele by mělo být jasně uvedeno, čeho se nové změny týkají a pokud se jedná o změnu ceny, měl by být zákazníkům zřejmý také dopad do koncových cen. Zákon pouze stanovuje, že oznámení musí být učiněno prokazatelným způsobem. Energetický regulační úřad však k tomuto dodává, že „oznámení musí být natolik adresné a individuálně určené, aby neuniklo pozornosti zákazníka a zákazník tak byl přímo informován o tom, že dodavatel elektřiny nebo plynu zvýší cenu nebo změní jiné podmínky uzavřené smlouvy.“

Předseda rady ERÚ, Vladimír Outrata se k problému vyjádřil takto: „Požadavky přizpůsobujeme době, takže nemusí jít nutně o doporučený dopis. Zákazník může dostat email s tzv. doručenkou nebo zprávu do datové schránky. Stejně tak může dodavatel využít elektronického účtu zákazníka na vlastním webovém portálu, pokud spotřebitelům spolu se zprávou pošle alespoň SMS. Co naopak za adresné sdělení typicky nepovažujeme, je prostá zpráva na webu dodavatele bez jakéhokoliv dalšího upozornění.“

Pokud dodavatel splní výše zmíněnou povinnost, spotřebitel pak má možnost v souladu s § 11a odst. 5 energetického zákona od smlouvy odstoupit bez jakékoliv sankce nejpozději však 10 dní před nabytím účinnosti změn. Pokud dodavatel zvýšení ceny zatají, či jinak poruší svoji oznamovací povinnost, je pak v podstatě potrestán tím, že spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit do 3 měsíců od data, kdy změny začaly platit.

Rostoucí ceny energií s sebou však přináší také další úskalí, kterým je snaha spotřebitelů najít co nejvýhodnější cenu dodávek energií, což může vyústit i ve větší zranitelnost vůči taktikám podomních prodejců energií. Tito prodejci pak lákají spotřebitele k rychlé změně dodavatele energií, která nakonec nedopadne pro spotřebitele vůbec výhodně. Změnu dodavatele energií je totiž vždy potřeba si řádně promyslet a zjistit si veškeré informace o podmínkách a cenách dodávek, které jsou však při podomním prodeji často zamlčovány.

Hana Ševčíková

odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.