Menu

Žijeme nyní v těžké době

Vážené spotřebitelky a spotřebitelé, naši milí přátelé!

V této nelehké době bohužel nemůžeme přednášet osobně, neboť musíme dodržovat striktně Nařízení vlády a tím se také společně chránit před virovou nákazou. Proto nyní využíváme možnosti online spojení s Vámi. Stýská se nám po Vás a jsem ráda, že jsme pro vás mohli připravit alespoň cyklus našich on-line přednášek a to díky spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a také s Městskou policií Brno.

Společně se všemi našimi poradkyněmi a poradci pevně věříme, že se zase potkáme osobně na všech akcích, abychom si opět mohli povídat a zodpovídat Vaše dotazy. O našich proběhlých on-line přednáškách vás budeme průběžně informovat alespoň prostřednictvím našich webových stránek a FB.

Žijeme nyní v těžké době, ale jak víme z naší historie, i dříve už naši předkové prožili různé morové rány, choleru, dýmějový i černý mor, války, nebezpečí a přesto jsme se vždy dokázali stmelit a držet společně, nebyl čas na hádky a spory.

Proto i dnes je nutné zanechat všech politických i jiných třenic, každý člověk ví, že nejdůležitější je zdraví a život. Pamatujme na to, že práva jednoho člověka končí tam, kde začínají práva druhého a že svoboda i demokracie je úžasná věc, ale musí se s ní také podle toho zacházet.

Naše heslo je  – pozitivně myslet nejen na sebe, ale i na ostatní a věřit, že:

                                          BUDE LÍP !………………

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.