Menu

Veřejná konzultace k novému zákonu o ochraně spotřebitele

Spotřebitelské právo se neustále vyvíjí ve snaze reagovat na vývoj trhu. V současné době probíhá revize spotřebitelského práva nejenom na evropské, ale i české úrovni.

Naším cílem je zkvalitnění právní úpravy, a to jak posílením slabých míst v ochraně spotřebitelů, tak omezením zbytečné regulatorní zátěže podnikatelů. Z tohoto důvodu bychom rádi znali Váš názor na některé otázky související s úpravou spotřebitelského práva. Proto se obracíme na širokou veřejnost a dáváme každému možnost vyjádřit svůj názor a napomoci ovlivnit podobu nového zákona o ochraně spotřebitele.

Za tímto účelem jsme připravili dva dotazníky určené pro spotřebitele a podnikatele (po kliknutí na odkaz se dotazník zobrazí v novém okně, umístěn je na serveru www.BusinessInfo.cz):

Dotazník pro spotřebitele
Dotazník pro podnikatele

Uvítáme, pokud se konzultace zúčastní co největší počet respondentů. V případě potřeby se neváhejte obrátit na naše ministerstvo pro další informace. Své dotazy můžete zasílat na adresu posta@mpo.cz, do záhlaví prosím napište: „Veřejná konzultace – nový zákon o ochraně spotřebitele“.

Předem všem děkujeme za příspěvky.