Menu

Veletrh REHAPROTEX 2019

Sdružení obrany spotřebitelů –Asociace, z.s. se jako každoročně účastní veletrhu REHAPROTEX Brno 29.10. – 1.11. 2019, kde firmy účastníkům představují široký sortiment různých zdravotnických pomůcek, různé rehabilitační přístroje, mnoho druhů invalidních vozíků, různé zvedáky a podobné přístroje pro pomoc invalidním seniorům i ostatním nemocným.

Na druhé straně my jim zase pomáháme v případě, že zakoupené zboží chtějí reklamovat z důvodu, že jim nevyhovuje, není vhodné zrovna pro jejich postižení a poskytujeme bezplatné rady v jejich někdy problémových situacích. Máme mnoho zkušeností z našich poraden  ( v 9 krajích máme 17 bezplatných osobních poraden), kam se mohou vždy obrátit, pokud jsou v nesnázích. Přednášíme a školíme také nevidomé ( např. Tyflocentrum Brno), neslyšící, zdravotně postižené seniory, nemocné děti apod. Naše činnost je velmi všestranná a proto se domnívám, že na BVV TYFLOCENTRUM naši poradci mohou být velmi užiteční pro veřejnost.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.