Menu

Veletrh REHAPROTEX 2019

Na veletrhu REHAPROTEX jsme poskytovali všem návštěvníkům naše poradenství, zájemcům o naši činnost jsme poskytli letáky na různá témata.

Díky vstřícnosti vedení BVV Brno jsme mohli poradit hlavně zdravotně postiženým i při nákupech invalidních vozíků, různých zdravotnických pomůcek, ale také při případných reklamacích, výměnách některých výrobků a při všech problémech, které se při nákupech mohou vyskytnout.

Náš stánek byl velmi navštěvován, o naše poradenství byl velký zájem mezi účastníky veletrhu, lidé se zajímali o to, kde nás najdou, takže obdrželi i adresy našich osobních bezplatných 16 poraden, které máme v 9 krajích ČR.

Domnívám se, že naše přítomnost na veletrhu REHAPROTEX byla přínosem pro všechny účastníky.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.