Menu

Triky známé od „šmejdů“ se objevily i v kominictví Tisková zpráva ze dne 23. 12. 2014

Triky známé od „šmejdů“ se objevily i v kominictví

Tisková zpráva ze dne 23. 12. 2014

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace zaznamenalo stížnosti spotřebitelů (zejména z kraje Vysočina) na obchodní praktiky některých firem nabízejících dlouhodobé kominické služby. Obchodní zástupci těchto firem často nabízejí formou podomního prodeje uzavření smluv o dlouhodobém poskytování kominických služeb, a to i v obcích, kde je podomní prodej zakázán. Často přitom dezinformují spotřebitele, kterým tvrdí, že kominické služby nabízejí z pověření obce, nebo že kominík, který spotřebiteli běžně služby poskytuje, zkrachoval, nebo že s tímto kominíkem spolupracují.

Samotná smlouva o poskytování kominických služeb pak může být pro spotřebitele navíc nevýhodná. Naše sdružení se setkalo s takovými smlouvami, které byly uzavřeny až na dobu pěti let, dokonce s automatickým prodlužováním smlouvy. Přitom za předčasné ukončení smlouvy výpovědí byla dohodnuta smluvní pokuta ve výši jeden tisíc korun. Poplatek za samotné kominické služby pak v těchto smlouvách bývá stanoven formou ročního paušálu, přičemž smlouvy obsahují ustanovení, podle kterých je paušální poplatek fakturován předem a firma je oprávněna si jej ponechat i v případě, že k poskytnutí žádných služeb z její strany nedojde.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, k tomu uvádí: „Spotřebitelé by měli pamatovat na to, že podomní prodej jakýchkoliv služeb zpravidla nedává záruku poctivosti jednání firem, které takto svoje služby nabízejí. Spotřebitel by tedy měl být vždy ostražitý, když jsou mu formou podomního prodeje nabízeny jakékoliv služby, navíc dlouhodobé. Pokud už spotřebitel takovou smlouvu uzavřel, zákon mu dává právo od ní odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. O tom by měl být spotřebitel informován. Pokud tuto informaci spotřebitel neobdrží, prodlužuje se podle § 1829 odst. 2 nového občanského zákoníku lhůta k odstoupení od smlouvy až o jeden rok v závislosti na okolnostech.“

V otázkách odstoupení od smlouvy nebo ohledně jiných otázek k těmto smlouvám je možno se obrátit též na naše bezplatné poradny.

Kontakty:Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778