Menu

Tisková zpráva ze dne 24. září 2015: SOS – Asociace varuje seniory: Od smlouvy uzavřené v provozovně nelze odstoupit!

 

Na SOS – Asociace se obrací stále mnoho seniorů, kteří byli podnikateli vylákání k podpisu smlouvy do provozovny podnikatele. Obvykle je senior osloven telefonicky a je pozván do provozovny podnikatele pod nějakou záminkou. Typicky se jedná o převzetí dárku, slevové kartičky, karty seniora, výhry apod. Pokud se senior na uvedenou adresu skutečně dostaví, stává se, že je mu k podpisu podstrčen papír, který je obchodníkem vydáván za potvrzení o převzetí dárku či jiné věci, ve skutečnosti se však jedná o smlouvu. Mnohdy až doma pak senior zjistí, že podepsal smlouvu, v níž se zavazuje k úhradě kupní ceny za zboží či služby, které si nikdy koupit či objednat nechtěl.

Rozhořčení senioři se pak obracejí na obchodníky s tím, že chtějí od smlouvy odstoupit, ti však jejich odstoupení odmítají jako neplatné. Zákon totiž dává spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory, například na ulici, u spotřebitele doma či na předváděcí akci. Za smlouvu uzavřenou mimo obvyklé obchodní prostory se dle zákona považuje také smlouva uzavřená v obvyklých obchodních prostorách, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně po oslovení spotřebitele mimo tyto prostory. Pokud byl však spotřebitel osloven telefonicky a dostavil se například až za několik dní dobrovolně do provozovny podnikatele, pak od takové smlouvy dle zákona odstoupit nelze.

Samozřejmě lze oprávněně namítat, že smlouva je neplatná, neboť byla uzavřena v omylu. Omyl byl záměrně vyvolán obchodníkem, který tvrdil, že spotřebitel podepisuje něco úplně jiného. Problém je ale v tom, že okolnosti podpisu smlouvy spotřebitel většinou není schopen prokázat, riziko prohry v případném soudním sporu by tak bylo značné. Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, k problému uvádí: “Je pravdou, že počty obdobně poškozených seniorů se v poslední době v naší brněnské poradně zvýšily. S ohledem na to, že je velmi obtížné, aby se spotřebitel z takto uzavřené smlouvy vyvázal, apelujeme proto na všechny spotřebitele, zvláště na seniory, aby nepodepisovali nic, co si předem nepřečtou.“

 

 Gerta Mazalová

předsedkyně SOS – Asociace

tel: 542 210 778