Menu

Tisková zpráva ze dne 21. března 2016: Účinnost nových tarifů elektřiny byla odložena. Jejich konečnou podobu však mohou spotřebitelé ovlivnit již nyní.

 

Podle veřejně prezentovaných vyjádření předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Ing. Aleny Vitáskové, bude účinnost nových tarifů v elektroenergetice odložena na rok 2019 a návrh bude přepracován.

Předsedkyně ERÚ však také uvádí, že nová podoba tarifů se bude odvíjet od toho, jak dopadne nyní ještě probíhající konzultační proces ke stávajícímu návrhu nových tarifů. Proto ERÚ připravil sérii jednání s občany přímo v regionech, kde chce o nových tarifech diskutovat (viz např. http://www.eru.cz/cs/-/predsedkyne-eru-alena-vitaskova-bude-jednat-s-obcany-o-tarifech).

Byť tedy došlo k odložení účinnosti nové tarifní struktury a ERÚ přislíbil její přepracování, neznamená to, že by spotřebitelé měli rezignovat na podávání dalších připomínek v rámci stávajícího konzultačního procesu, který poběží až do 30. 6. 2016. Připomínky v rámci veřejného konzultačního procesu je možno podat prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách ERÚ. SOS -Asociace, z. s. již dříve na svých stránkách informovala spotřebitele o tom, jak lze připomínku podat, a zveřejnila i vzorový koncept připomínky pro spotřebitele, který si každý spotřebitel může upravit na svou situaci a který má spotřebitelům sloužit jako vodítko pro podání připomínky (http://www.asociace-sos.cz/souhlasite-se-zavedenim-pripravovanych-novych-tarifu-v-energetice/).

Podle informací serveru denik.cz bylo v současné době podáno ERÚ již zhruba 15.000 připomínek občanů, z nichž naprostá většina byla nesouhlasných (viz http://www.denik.cz/ekonomika/vitaskova-nove-tarify-elektriny-mohou-platit-az-od-roku-2019-20160303.html). Vzhledem k tomu, že v ČR odebírá podle citované informace serveru denik.cz elektřinu 5.8 miliónů domácností, je počet připomínek stále relativně nízký. SOS-Asociace, z. s. proto apeluje na spotřebitele, aby se zapojili se svými připomínkami do veřejného konzultačního procesu a dodali tak ERÚ informace, které může použít jako podklady pro přepracování návrhu nových tarifů.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. v této souvislosti uvádí: „Spotřebitelé by nyní neměli zaspat svou jedinečnou příležitost prostřednictvím svých připomínek poskytnout ERÚ informace o tom, jak by se konkrétně jich dotkly nové tarify, kdyby byly zavedeny v navržené podobě. Jinak hrozí, že se v roce 2019 sice bude vytvořen přepracovaný návrh nových tarifů, avšak opět bude pro spotřebitele nevyhovující a celý příběh s odložením změny tarifů se bude v lepším případě opakovat, v horším budou přepracované tarify schváleny v nevyhovující podobě. Také naše organizace stále pokračuje v komunikaci s ERÚ a uplatňuje své připomínky k navrženým tarifům a tvorbě nových. Doufáme, že se pokračováním v zapojení spotřebitelů i naší organizace do konzultačního procesu podaří zabránit tomu, aby byl přepracovaný návrh tarifů opět nevyhovující.“

 

Kontakty: Gerta Mazalová

předsedkyně SOS – Asociace, z.s.  

tel: 542 210 778