Menu

Tisková zpráva ze dne 14. listopadu 2016: SOS – Asociace, z.s. je pro zavedení on-line evidence čerpacích stanic s údaji o výsledcích kontrol kvality PHM

SOS – Asociace, z.s. je pro zavedení on-line evidence čerpacích stanic s údaji o výsledcích kontrol kvality PHM

Tisková zpráva ze dne 14. listopadu 2016

 

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. sleduje aktuální proces novelizace zákona o pohonných hmotách. V této souvislosti vyslovujeme plnou podporu poslaneckým návrhům směřujícím k lepší informovanosti spotřebitelů o kvalitě pohonných hmot prodávaných na jednotlivých čerpacích stanicích.

Jedním z pozměňovacích návrhů má být zaveden on-line rejstřík čerpacích stanic se zveřejněním informací o všech kontrolách kvality pohonných hmot, které na dané čerpací stanici proběhly s uvedením výsledku takové kontroly. Považujeme takovou právní úpravu za potřebnou a pro spotřebitele velmi přínosnou.

Spotřebitel má právo na informace o kvalitě produktů, které kupuje. To platí i v případě pohonných hmot. Spotřebitelé takové informace vyžadují, neboť před poškozováním motorů jejich automobilů nekvalitním palivem je neochrání sebevyšší pokuta uložená čerpací stanici dozorovým orgánem, ale pouze informace o tom, že konkrétní čerpací stanice prodávala opakovaně nekvalitní benzin či naftu. Pouze informovaný spotřebitel pak může učinit odpovědné rozhodnutí, zda bude při výběru čerpací stanice preferovat pouze cenu, nebo zda jej bude zajímat také kvalita čerpaných pohonných hmot.

Spotřebitelé se v minulosti domohli alespoň toho, že Česká obchodní inspekce začala zveřejňovat pravomocná rozhodnutí týkající se čerpacích stanic, u nichž kontrolou zjistila vady v jakosti nebo složení pohonných hmot. Pokud však spotřebitel chce vědět, zda v minulosti neměla problém s palivem právě ta „jeho“ čerpací stanice, musí se nyní složitě proklikávat webem ČOI a hledat konkrétní rozhodnutí. On-line platforma, kde by si mohl tyto informace jednoduše ověřit, v ČR nefunguje, ačkoliv v mnoha státech EU není problém získat takovou informaci prostřednictvím jednotné on-line evidence čerpacích stanic.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. k tomu uvádí: „Považujeme vytvoření takové jednotné databáze čerpacích stanic s uvedením výsledků kontrol za další logický krok směrem k lepší informovanosti a ochraně spotřebitele. V době, kdy digitalizace ovlivňuje život spotřebitelů v nebývalém rozsahu, je zcela přirozené, že spotřebitelé chtějí mít možnost získat relevantní informace na jednom místě.“

Legislativní proces budeme i nadále sledovat a naše spotřebitele o něm informovat.

Kontakty:

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778