Menu

Štítek: Spotřebitelské fórum

SOS – Asociace, z. s. na kulatém stolu Spotřebitelského fóra

SOS – Asociace, z. s. se spolu s dalšími spotřebitelskými organizacemi v ČR zapojilo do dotazníkového šetření organizace Spotřebitelské fórum, z. ú. Z tohoto šetření následně vznikla studie s názvem „Spotřebitel na internetu: Pohled spotřebitelských organizací v ČR“, která byla prezentována na kulatém stole konaném dne 28. 1. 2019 v Praze. Na této akci byla studie představena v rámci debatního panelu s názvem „Spotřebitel v moderní éře: spotřebitel a internet“. SOS – Asociaci, z. s. zde zastupoval Mgr. Tomáš Palla, vedoucí naší pražské osobní spotřebitelské poradny. Zúčastnil se také odpoledního panelu s názvem „Spotřebitel v moderní éře: spotřebitel a finance“. Akce se zúčastnila celá řada významných osobností, které se daným tématům věnují, ať už se jednalo o politiky, vysoké státní úředníky či zástupce podnikatelské sféry a spotřebitelských organizací. Akce přinesla mnoho zajímavých podnětů pro naši další práci v ochraně spotřebitele na internetu a v oblasti finančního trhu.

Redakce SOS – Asociace, z. s.