Menu

Stávka letištního personálu a zrušení letu – nároky cestujících.

Po pandemii covidu-19 začali lidé opět více cestovat po světě. Enormní zájem cestujících se projevil zejména v letecké dopravě. Letiště bývají mnohdy velmi přetížená a projevuje se zde citelně důsledek snížení stavů personálu v období pandemie. Letištní zaměstnanci jsou pracovně přetěžováni a také nedostatečně finančně ohodnoceni. Demotivovaní zaměstnanci řeší v poslední době stávající neutěšenou situaci stávkou, a tím působí cestujícím dopravní komplikace. Tito se vlivem stávajících okolností v četných případech dostávají do nezáviděníhodných situací ve formě zrušených či zpožděných letů. Jakými právy tito spotřebitelé disponují?

Práva cestujících v případě zrušení či zpoždění letu jsou stanovena evropským nařízením č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo výrazného zpoždění letu. Doporučuji před cestou sledovat přímo stránky dopravce, abyste se o případné stávce letištního personálu včas informovali a mohli vzniklou situaci řešit s předstihem, popřípadě si zajistit jiný způsob dopravy do vaší cílové destinace.

V případě zrušení letu je povinen dopravce poskytnout přesměrování a nezbytnou péči. Pokud byste ovšem s tímto krokem nesouhlasili, máte právo na vrácení ceny letenky. Provozující dopravce má povinnost poskytnout občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době a v případě nutnosti pobytu přes noc obstará ubytování včetně přepravy do a z místa pobytu. Zdarma máte právo na uskutečnění dvou telefonních hovorů. Jestliže nebudete informováni o zpoždění letu v dostatečném předstihu, máte také právo na finanční odškodnění v rozmezí 250 – 600 EUR, v závislosti na délce letu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno nejpozději do šesti měsíců ode dne neuskutečněného letu, v opačném případě by vám soud toto právo nepřiznal. Dopravce ovšem není povinen poskytnout finanční odškodnění, pokud došlo ke zrušení letu z důvodu mimořádných okolností. Takovými okolnostmi mohou být zejména nepříznivé počasí, již zmíněná stávka letištního personálu či zásahy státních orgánů. Naopak technická závada na letadle se zpravidla do mimořádných okolností nezahrnuje.

Dojde-li k významnému zpoždění letu, mají cestující při splnění podmínek právo na poskytnutí péče nebo vrácení plné ceny letenky a v neposlední řadě na finanční odškodnění. Nařízení také definuje v čl. 6 nařízení pojem „významné zpoždění“. Jedná se o dvě a více hodiny v závislosti na délce letu. Dopravce je opět povinen stejně jako v případě zrušeného letu poskytnout cestujícím občerstvení a ubytování, pokud je nezbytný pobyt přes noc. Jestliže očekávané zpoždění přesahuje časovou délku pěti hodin, lze cestu zrušit bez sankce a dopravce vám musí vrátit plnou cenu letenky. Máte také právo na finanční odškodnění, jestliže let dosáhne zpoždění tří hodin a více. U zpoždění letu způsobeného mimořádnými nenadálými okolnostmi však na finanční náhradu právo nemáte. Je důležité pro případný soudní spor si v případě zpoždění letu především zajistit důkazy k prokázání zpoždění (např. letenky, potvrzení o zpoždění letu, fotky z tabulí z odletové haly apod.). Následně je třeba kontaktovat dopravce s uplatněním nároku formou standardizovaného formuláře.

Dozorovými orgány v letecké dopravě jsou Úřad pro civilní letectví a Evropské spotřebitelské centrum, a to v závislosti na zemi, odkud je let realizován.Pokud se jedná o odlet z letiště umístěného na území ČR, anebo odlet z místa umístěného ve třetí zemi (tj. země mimo EU), můžete se obrátit na Úřad pro civilní letectví. V případě dopravce z jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu, se lze obrátit na Evropské spotřebitelské centrum. Evropské spotřebitelské centrum na svých stránkách zpřístupnilo bezplatný Letecký kalkulátor vašich práv, ve kterém si zvolíte zadaný problém, a vyplněním dalších požadovaných údajů vám kalkulátor oznámí, jaké povinnosti má vůči vám dopravce, tedy resp. na co vy jako cestující máte v této situaci nárok. Pokud by ovšem vznikl mezi vámi a tuzemským dopravcem spor ohledně práv a povinností plynoucí z přepravní smlouvy, můžete také podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) u České obchodní inspekce.

Doufejme, že se situace ohledně nedostatku letištního personálu výhledově k oboustranné spokojenosti vyřeší a ke zpoždění či zrušení letů bude docházet ojediněle. Nyní je potřeba se obrnit notnou dávkou trpělivosti a hlavně neopomínat využití všech svých práv, kterými vůči dopravci disponujete. Přejeme Vám šťastnou cestu a bezpečný let!  

Klára Červinková
Odborná právní poradkyně,
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.