Menu

Spotřebitelské přednášky v předvánočním čase na Senior Akademii a v Jihočeském kraji

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. se s radostí účastní dalšího roku Senior Akademie, kterou každoročně pořádá Městská policie Brno. Naše první přednáška proběhla v Brně v areálu dopravní výchovy a vzdělání v pondělí 5. 12. 2022. Seniory, kteří se účastí vzdělávacího projektu Městské policie Brno jsme poučili o problematice kupních smluv, probrali jsme úskalí smlouvy o dílo a věnovali jsme se i otázkám nájmu. Další přednášky v rámci Senior Akademie se budou konat ve dnech 12. 12. 2022 a 9. 1. 2022.

V adventní čas proběhli také dvě besedy se spotřebiteli z Jihočeského kraje, které vedla Mgr. Alena Máčová. Dne 7. 12. 2022 se konala přednáška v Domě kultury v Milevsku pro Klub seniorů VZZV, z.s. a další přednáška se konala 8. 12. 2022 v klubovně Domova důchodců Tábor pro Kontaktní centrum pro seniory. Atmosféra na obou besedách byla velice příjemná a senioři z Jihočeského kraje se ukázali jako zvídaví spotřebitelé, kteří lektorce pokládali zajímavé dotazy.

Jsme rádi, že jsme se mohli setkat s příjemnými lidmi, kterým jsme mohli předat naše znalosti spotřebitelského práva a poučit je příklady z naší praxe. Doufáme, že jim nabyté informace pomohou ubránit se různým nekalým praktikám nepoctivých prodejců.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.