Menu

Souhlasíte se zavedením připravovaných nových tarifů v energetice?

POMOZTE NÁM PŘIPOMÍNKOVAT NOVÉ TARIFY V ELEKTROENERGETICE

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. již dříve informovala v tiskové zprávě na svém webu (http://www.asociace-sos.cz/tiskova-zprava-nove-tarify-eru/), že se oficiálně zapojila do připomínkování návrhu nové tarifní struktury v elektroenergetice (NTS), kterou zveřejnil Energetický regulační úřad (ERU) v lednu roku 2016.

Do připomínkování NTS se však mohou zapojit také jednotliví spotřebitelé. Podle informací České televize zveřejněných v pořadu Události dne 17. 2. 2016 (obdržel ERU již přes 13.000 podnětů k návrhu NTS. Přitom právě zapojení jednotlivých spotřebitelů do konzultačního procesu je velmi žádoucí, neboť právě spotřebitelé (domácnosti) mohou očekávat podstatné zdražení roční platby za elektřinu vlivem zavedení NTS. ERU prohlašuje, že návrh NTS nepovažuje za konečný a upraví jej právě na základě výsledků konzultačního procesu (http://www.eru.cz/cs/-/navrh-nove-tarifni-struktury-nepodepisi-pokud-by-mel-poskodit-spotrebitele).

„Všichni spotřebitelé tedy mají jedinečnou možnost podáním oficiálních připomínek hájit svá práva a ekonomické zájmy při tvorbě nové tarifní struktury a sdělit Energetickému regulačnímu úřadu důvody, proč se zavedením nové tarifní struktury v této podobě nesouhlasí a jak se jich konkrétně její zavedení negativně dotkne. Očekáváme, že pokud bude k nové tarifní struktuře dostatečné množství řádně zdůvodněných připomínek, ERU dodrží svá veřejná prohlášení a strukturu tarifů podle nich upraví.“, uvádí Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s.

Připomínky je třeba podat elektronicky přes formulář na webu ERU (http://www.eru.cz/kontaktni-formular/nova-tarifni-struktura-v-elektroenergetice) nejpozději do 30. 6. 2016. SOS – Asociace, z.s. zároveň chce podpořit relevantní zapojení spotřebitelů do připomínkování tím, že zveřejnila vzorový koncept připomínky pro ERU, který si může každý spotřebitel upravit podle svého uvážení a své situace. Upravený text připomínky je třeba vložit do kolonky „Text dotazu či připomínky“ v kontaktním formuláři na stránkách ERU (viz výše).

Před odesláním připomínky je třeba si za využití údajů z posledního vyúčtování za elektřinu zkusit spočítat rozdíl mezi platbami za elektřinu nyní a podle NTS, a to na kalkulačce ERU (http://www.eru.cz/cs/kalkulator). Údaje zadávané do kalkulátoru je třeba do textu připomínky také vložit.

Text konceptu připomínky je pouze vzorový, každý spotřebitel si jej tedy musí upravit podle své situace. Na závěr textu připomínky doporučujeme pro jistotu znova uvést jméno spotřebitele, jeho e-mail a telefon, i když budou uvedeny i výše v elektronickém formuláři. SOS – Asociace, z.s. věří, že koncept připomínky ERU poslouží spotřebitelům jako vodítko jak připomínku formulovat a přitom také jaké důležité údaje nezapomenout v připomínce uvést.

Podle názoru SOS – Asociace, z.s. je vhodné v připomínkách uvádět také rámcovou sociální situaci spotřebitele (např. důchodce, rodič samoživitel apod.). ERU totiž slibuje, že pro spotřebitele sociálně znevýhodněné vytvoří ekonomicky méně náročné tarify. Proto je podle našeho názoru vhodné rámcovou sociální situaci v připomínce uvést, aby ERU z připomínek získal rámcový přehled o sociálních dopadech NTS. Ale samozřejmě je také možné tuto informaci z textu své připomínky vypustit, pokud ji spotřebitel uvádět nechce nebo pokud není osobou sociálně znevýhodněnou.

SOS – Asociace, z.s. se též domnívá, že je vhodné uvést něco více o charakteru odběrného místa a o jeho využívání, neboť problém neúměrného navýšení tarifů je někdy nesprávně bagatelizován tím, že jde pouze o rekreační chaty s nepřiměřeně nastaveným jističem. I tento údaj je samozřejmě možné vynechat, ale podle našeho názoru se tím poněkud sníží vypovídací hodnota připomínky.

Věříme, že se nám společnými silami podaří přesvědčit ERÚ o tom, že nová tarifní struktura se musí podstatně přepracovat tak, aby nepoškozovala drobné odběratele.

 

Vzorová připomínka ERU