Menu

Slovo vedoucí právních poradců v poradně v Brně Hanky Ševčíkové

Představujeme Vám… pobočku SOS – Asociace, z. s. v Brně

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace,  z. s. je nestátní nezisková organizace založená za účelem pomáhat spotřebitelům a prosazovat jejich práva. Koordinační centrum se nachází v Brně a zajišťuje provoz aktuálně šestnácti osobních poraden. Bezplatnou pomoc spotřebitelům jsme začali poskytovat v Jihomoravském kraji již v roce 2009, svoji působnost jsme však rozšířili i do dalších krajů a v současné době pomáháme spotřebitelům z celé České republiky. Prostřednictvím série těchto článků Vám jako spotřebitelům chceme přiblížit jednotlivé pobočky, abyste se k nám nebáli přijít pro radu. V tomto článku se budeme věnovat konkrétně samotnému koordinačnímu centru v Brně, kde se nachází i osobní bezplatná poradna.

Brněnská poradna se nachází na ulici Mečová 5 v budově Staré radnice, tedy kousek od náměstí Zelný trh. Spotřebitelé, kteří se v Brně nevyznají, mají často problém naši poradnu najít, avšak tito mohou zavolat na jednu z poradenských linek 542 210 549, 542 210 778 a naši poradci jim rádi podrobně popíší cestu k nám.

Otevřeno máme každý všední den od 9 do 16 hodin a během této doby jsou v poradně vždy nejméně dva odborní právní poradci, kteří jsou specialisté v oblasti spotřebitelského práva a kteří jsou připraveni s Vámi důkladně prostudovat Váš problém, přičemž Vám dokonce pomohou sepsat nejrůznější podání adresovaná podnikatelům.

Za týden nás navštíví i desítky spotřebitelů, kteří potřebují pomoci. Řešíme zde jednodušší případy týkající se např. reklamací zboží, telekomunikací či nájmu, ale velmi často nás spotřebitelé navštěvují i ve složitějších případech, které jsou především z oblasti energií. Často spotřebitelům radíme, jak dále postupovat, pokud uzavřeli závazek s tzv. aukční společností či se nechali zlákat k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky energií podomním prodejcem, přičemž v těchto záležitostech naši poradci potřebují důkladně prostudovat smlouvy a další související dokumenty a následně mohou vyhotovit i různá podání, ať již se jedná o kvalifikované právní výzvy, výpovědi či podání na Energetický regulační úřad. Nad obdobnými případy potom poradce s klientem stráví průměrně i dvě hodiny.

Když zrovna poradci neřeší případ spotřebitele, který nás navštíví osobně, věnují se telefonickému a elektronickému poradenství. Denně naši poradci vyřeší průměrně dvacet problémů spotřebitelů přes telefon na poradenských linkách: 542 210 549, 542 210 778 a odpovídají na dotazy spotřebitelů prostřednictvím e-mailu, přičemž dotazy, které přijdou na adresu: poradna@asociace-sos.cz vyřešíme většinou do druhého pracovního dne.

V poradně jsou rovněž k dispozici letáčky zdarma, samolepky na schránky, či si zde můžete zařídit členství, pokud nás budete chtít podpořit. Není potřeba se objednávat, stačí, když přijdete osobně do poradny a případně chvilku počkáte.

Když máte jakýkoliv problém z oblasti spotřebitelského práva, nebojte se k nám přijít pro radu, nejste na to sami!

Hana Ševčíková

odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z. s.