Menu

Slavnostní vyřazení absolventů již 11. ročníku vzdělávacího programu SENIOR AKADEMIE

Městská policie Brno zaznamenala historický úspěch. Pro své město a Českou republiku vybojovala se svým projektem Senior akademie prestižní ocenění pro nejlepší projekt prevence kriminality v Evropě. Proto je pro SOS – Asociaci, z.s. ctí, že se ho účastní již několik let jako partner MP Brno.

Senior akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání (obdoba Univerzit třetího věku – U3V) určený seniorům.

Dne 20.4.2017 proběhlo slavnostní vyřazování absolventů. Tentokrát však bylo ještě o něco slavnostnější, neboť jsme si připomněli získání Evropské ceny prevence kriminality (ECPA 2016), kterou projektu SENIOR AKADEMIE udělila Rada Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN).

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil dne 20. 4. 2017 v 10,00 h, v budově Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, v Zasedacím sále zastupitelstva. Již tradičně zde absolventi SENIOR AKADEMIE převzali osvědčení o absolvování vzdělávacího programu, kterým prošli v období od září 2016 do dubna 2017. V rámci programu byli již tradičně oceněni dva nejstarší absolventi Pokročilého programu SENIOR AKADEMIE 2016/2017 a byly též vyhlášeny výsledky ankety LEKTOR ROKU. Jsme velice hrdí na to, že mezi vítězné držitele ocenění pro lektory patří již po několikáté i naše předsedkyně Gerta Mazalová se svým týmem odborných poradců SOS-Asociace, z.s.

Výsledky našeho společného snažení jsou patrné i v praxi. Do programu Senior Akademie se hlásí muži i ženy od 55 let, kteří poctivě studují a vzdělávají se v různých odvětvích, v našem případě je to v oboru spotřebitelského práva. Po ukončení studia odcházejí s diplomem asistenta Městské policie jako sebevědomí občané, kteří se dovedou zorientovat i v nečekaných krizových situacích a dovedou též poradit svým známým a přátelům.

SOS – Asociace, z.s. všem absolventům gratuluje, a vyjadřuje radost nad tím, že může své zkušenosti v ochraně spotřebitele předávat účastníkům tohoto nejlepšího projektu prevence kriminality v Evropě.

 

Vítězky Senior Akademie

1) Kpt. Mgr. Pavla Pražáková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS JmK
2) Gerta Mazalová,
předsedkyně SOS-Asociace, z.s.
3) pplk.PhDr. Soňa Svobodová, MBA
Policejní prezidium ČR

 

Ocenění pro lektora roku, kterém se již po několikáté stala naše předsedkyně Gerta Mazalová.

redakce SOS – Asociace, z.s.