Menu

SERIÁL NÁKUPY NA VÁNOCE 3.DÍL: Vánoční dárky last minute – do kdy musí prodejce doručit zboží

Vánoce se nezadržitelně blíží a nikdo z nás jistě nechce zažít situaci, kdy mu vánoční dárek objednaný přes internet uvízne na poště a následně pak chybí pod stromečkem. Na co je tedy dobré dát si před nákupem vánočních dárků po internetu pozor? A jaká má spotřebitel práva v případě pozdního dodání?

Odevzdat zboží kupujícímu je jedna ze základních povinnosti prodávajícího vyplývající z §2087 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ). Samotná délka dodání pak může být upravena několika způsoby.

Tím prvním je situace, kdy prodávající upravuje délku dodací lhůty ve svých obchodních podmínkách. Pokud podnikatel v této lhůtě zboží nedodá, porušuje smluvní podmínky. V této chvíli by mu spotřebitel měl písemně či e-mailem poskytnout dodatečnou lhůtu, a pokud podnikatel nesplní ani v ní, pak jde o podstatné porušení smluvních podmínek dle § 2002 odst. 1 OZ a spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit (více o tom, jak odstoupit od smlouvy a v jakých všech případech toto právo vzniká, naleznete na našich stránkách)

Dalším a velmi podobným případem je pak sdělení ze strany prodávajícího (například v reklamě na jeho e-shopu), jež dodací lhůtu garantuje například prostým sdělením „zboží dodáme do tří dnů od objednání“. Stejně jako v předchozím případě i zde by se případné nedodržení dodatečné lhůty ze strany prodávajícího rovnalo podstatnému porušení smlouvy, zakládající nárok na odstoupení od smlouvy dle § 2002 OZ.

Třetím a posledním způsobem je, že prodávající dodací lhůtu v obchodních podmínkách nestanoví, ani ji jiným způsobem zákazníkům nebude garantovat, a v takovém případě se vychází ze lhůty obvyklé či jinak přiměřené. Tato lhůta  není žádným předpisem upravena a je třeba ji vykládat dle určitých zvyklostí s kontextem právě např. k danému období. Spotřebitel pak musí předpokládat, že právě před Vánocemi se časový úsek mezi objednávkou a doručením zboží na spotřebitelovu poštu či před jeho dům, může mnohonásobně prodloužit.

 

Hezké svátky!

Kristian Grézl
odborný právní poradce