Menu

SERIÁL – NÁKUPY NA VÁNOCE 2. díl: Voucher k Vánocům

Čím dál většímu množství spotřebitelů se zamlouvá představa dárku v podobě slevového kuponu. Není divu, slevový kupon je jednoduchý k pořízení a může poskytnout nejrůznější zážitky za rozumnou cenu. Co však dělat, když nám obchodník, u kterého jsme měli voucher uplatnit, odmítne poukaz akceptovat? Stejně jako u dalších záležitostí spotřebitelského práva je zde na místě se ve chvílích předvánočního šílenství informovat o svých právech a povinnostech.

Jako první krok v případě zájmu o kupon z určitého portálu je potřeba zjistit, zda je prodejce kuponu zprostředkovatel, tzn., že pouze prodává určitou slevu z ceny plnění jiného podnikatele. Druhou možností je, že jde přímo o prodejce, který i přímo poskytuje předmětné služby. Tuto skutečnost je třeba odlišit z důvodu možností při uplatňování svých práv. Vůči zprostředkovateli lze pouze uplatňovat práva spojená se slevou, která je předmětem koupě se spotřebitelem. Pokud by se naopak jednalo přímo o prodejce daného plnění, je u něj možné uplatnit práva spojená se samotným předmětem plnění. Na škodu také není se telefonicky u konečného poskytovatele plnění ujistit, že o nabízené slevě ví, a že nabídka je tudíž v pořádku.

Slevový portál jakožto zprostředkovatel neumožňuje uzavření smlouvy přímo s poskytovatelem, ale spotřebiteli prodává tzv. voucher, který je třeba u CK teprve následně uplatnit pro uzavření dané smlouvy (například smlouvy o ubytování, smlouvy o zájezdu apod.). Z hlediska právní úpravy se domníváme, že vouchery ze slevových portálů, které si spotřebitel kupuje proto, aby je uplatnil u obchodníka, je třeba právně kvalifikovat jako poukázky dle ustanovení § 1939 a násl. občanského zákoníku.

V obou případech je samozřejmě vhodné si před nákupem zjistit, zda je portál důvěryhodný, zda nenabízí až podezřele nízké ceny, jaké jsou na něj ohlasy a v nejlepším případě, zda má pojištění proti platební neschopnosti.
A pak už hurá na nákupy!

Helena Gottfriedová
odborná právní poradkyně