Menu

VELIKONOČNÍ SERIÁL 3. díl – S pomlázkou a skleničkou za volant

„No to mi neříkej ani ze srandy, že přijdeš jednou za rok na Velikonoce a ani si se mnou nedáš panáka“. Znáte tuhle větu? Míváte Černého Petra a na Velikonoční pondělí děláte koledníkům řidiče? Víte, co vám hrozí, pokud byste pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky způsobili dopravní nehodu? Ne? A budou vám i tento rok nutit „panáčka“? Pak čtěte dál …

V prvé řadě je nutné uvést, že tento článek se soustředí na tzv. povinné ručení, tj. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, nikoli na trestní odpovědnost a případné tresty hrozící z titulu způsobení dopravní nehody. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále pro jednoduchost jen „povinné ručení“) je upraveno zejména zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů (dále je „ZoPOPV). Pro nás bude pro účely tohoto článku klíčové jediné ustanovení tohoto právního předpisu, a to § 10 odst. 1 písm. i) ZoPOPV, které zakládá právo pojistitele (čili pojišťovny) právo za pojištěným na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže pojistitel prokáže, že pojištěný řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo.

Co že to tedy vlastně znamená? Smyslem povinného ručení je krýt škodu, kterou způsobí řidič vozidla, a to z dvou pohledů. Tím prvním je zajištění, že poškozenému bude škoda, jež mu vznikla, nahrazena a tím druhým pak ochrana majetkových poměrů samotného viníka dopravní nehody, kdy zákonodárce chrání řidiče či vlastníka auta vůči němu samotnému a zákonem mu ukládá hradit několik tisíc ročně, aby v případě škodné události – dopravní nehody nemusel ze dne na den hradit poškozenému částku ve výši třeba i několika milionů korun českých. Jsou tu však určité případy, kdy pojištěný způsobí dopravní nehodu, řekněme, svou vlastní hloupostí, či se po nehodě zachová určitým zavrženíhodným způsobem (např. z místa dopravní nehody ujede). V těchto případech sice stále musí škodu poškozenému uhradit pojišťovna, tj. tento má stále jistotu, že mu bude škoda nahrazena, ale pojišťovna uplatní tzv. regresní nárok, což znamená, že bude po pojištěném žádat uhradit tu částku, kterou ona hradila poškozenému.

Zpátky k naší velikonočně pondělní situaci a k demonstrativnímu příkladu. Představte si, že jste podlehli a u pratetičky si toho jednoho panáčka domácí slivovice dali. Po cestě k dalšímu rodinnému příslušníkovi si na silnici nevšimnete červené, protože vám před obličejem mává dítě stuhami na pomlázce a narazíte do před vámi stojícího nového auta. Řidič nabouraného auta z vás okamžitě ucítí slivovici a zavolá Policii České republiky, která provede dechovou zkoušku a zjistí, že jste byli pod vlivem alkoholu, což uvedou do tzv. protokolu o dopravní nehodě. Škoda na novém autě byla mezitím autoservisem vyčíslena na 110.000,- Kč, protože bude třeba vyměnit dveře kufru, zadní nárazník, a navíc jste nárazem zasáhli i šasi vozu. Na vašem autě prakticky žádná škoda nevznikla. Vaše pojišťovna poslušně uhradí škodu, tedy zaplatí opravu a v rámci zjišťování existence a rozsahu škody dojde likvidátor k papíru, kde stojí, že jste „nadýchali“ 0,2 promile alkoholu. Vše nahlásí pojišťovně, která si hned vzpomene na výše uvedený § 10 odst. 1 písm. i) ZoPOPV a zašle vám dopis, ve kterém žádá okamžité uhrazení 110.000,- Kč.

Alkohol není jediným důvodem, kdy může pojišťovna uplatnit nárok na úhradu toho, co plnila. Mezi další patří např. úmyslné způsobení dopravní nehody, ujetí z místa činu (to může být i trestným činem, neposkytnete-li první pomoc), odmítnutí Policii České republiky zkoušku na zjištění alkoholu, řídit se zákazem činnosti atd.

Jaký z toho plyne závěr? Alkohol za volant nepatří, minimálně ne v České republice, kde platí tzv. nulová tolerance. Mimo výše uvedenou hrozící finanční odpovědnost, nemluvě o té trestní nemusí nehoda skončit u promáčknutých nárazníků, ale i zraněním a v nejhorším případě smrtí.

Abych však článek nekončil na tak vážnou notu, vzpomeňte na slavnou hlášku z českých filmů „Opilý řidič, veselý vrah“ a 17. dubna nechte auto doma, ať můžete domácí slivovici s klidem koštovat.

Šťastné a (ne)střízlivé Velikonoce,

 

                                                                                                          Adam Plajner,
                                                                                                     odborný právní poradce
                                                                                                        SOS – Asociace, z.s.