Menu

Reklamační desatero podle NOZ

Reklamační desatero pro spotřebitele:

  1. Odstoupit bez uvedení důvodu od kupní smlouvy uzavřené v tzv. kamenném obchodě lze pouze po dohodě s prodejcem – kupující na něj nemá právo ze zákona. Pokud tedy koupíte nevhodný dárek či oblečení nevyhovující velikosti nebo si prostě jen nákup rozmyslíte, nemáte automatický právo zboží vrátit a požadovat zpět peníze. Pokud vám prodejce vyhoví, jedná se o tzv. smluvní odstoupení a prodejce má pak právo požadovat např. vrácení zboží v originálním obalu, předložení kupního dokladu apod.
  2. Vadný výrobek můžete reklamovat – od chvíle, kdy jste ho převzali od prodejce po celou záruční dobu (24 měsíců), a to také tehdy, když výrobek nemá vlastnosti slibované prodejcem nebo výrobcem – např. svítící a mluvící medvídek, který nesvítí nebo nemluví. Záruční doba se následně prodlužuje se o dobu, po kterou byla daná věc reklamována.
  3. Nic neodkládejte a reklamujte okamžitě, jak zjistíte vadu – je to vaše povinnost ze zákona. V opačném případě vám může prodejce tvrdit, že se za tu dobu vada opravitelná změnila na neodstranitelnou a že jste to zavinili právě dalším užíváním. A reklamaci vám proto zamítne.
  4. Kde reklamovat? Vždy u prodejce, u kterého jste zboží koupili. Ten musí přijmout reklamaci v kterékoliv své provozovně. Např. obuv zakoupenou u Bati ve Zlíně můžete reklamovat také v prodejně Baťa v Praze či v Brně apod. V prodejně musí být po celou otevírací dobu přítomen pracovník pověřený přijímáním reklamací. Prodejce se také nemůže odvolávat na chybu svého dodavatele či výrobce zboží – je odpovědný za zboží, které prodává. Stejně tak nemůže odmítnout přijetí reklamace z důvodu chybějícího obalu.
  5. Máte doklady? Kupní doklady, záruční listy apod. si schovávejte, uplatnění reklamace je pak mnohem rychlejší a jednodušší. Ale podstatné je prokázat, že jste dané zboží koupili právě u daného prodejce – např. dokladem o platbě kartou, svědectvím jiné osoby, čestným prohlášením atd. Je na kupujícím aby si zkontroloval, že obdržel doklad o koupi a záruční list. Prodejce ho sice nemusí vydat automaticky, ale na požádání kupujícího vždy! Reklamovat můžete i výrobek ve slevě, pokud se nejedná o vadu, kvůli které byla cena snížena.
  6. Doba vyřízení reklamace: Prodejce má o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Pokud je to potřeba, může před rozhodnutím zboží posílat na odborné posouzení, ale na vyřízení má vždy maximálně 30 kalendářních dní. V této lhůtě musí být spotřebitel vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace – protokol o reklamaci musí být písemný a musí mj. obsahovat způsobu vyřízení reklamace a v případě jejího zamítnutí také odůvodnění.
  7. Jakost při převzetí: Vada, která se projeví do 6 měsíců od koupě, se považuje za vadu, která tam byla v okamžiku uzavření kupní smlouvy (pokud opak neprokáže prodejce nebo tak nevyplývá z charakteru vady) a v takovém případě má spotřebitel právo si vybrat, zda chce zboží opravit nebo vyměnit, pokud jeho požadavek není nepřiměřený. Prodejce je povinen mu vyhovět, pokud to nelze, má spotřebitel právo na slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
  8. Výměna zboží: V případě, že požadujete výměnu zboží, máte právo požadovat stejnou značku, typ i provedení, nemá-li ho již prodejce k dispozici, máte právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat tedy navrácení kupní ceny zboží.
  9. Reklamace se považuje za vyřízenou v okamžiku, kdy o tom prodejce prokazatelným způsobem spotřebitele informuje.
  10. Jakmile je reklamace vyřízena, je spotřebitel povinen si své zboží vyzvednout. V opačném případě je prodejce oprávněn účtovat si skladné!

Pokud potřebujete poradit ohledně reklamací,obraťte se na naši bezplatnou osobní poradnuSOS – Asociace na Mečové 5 v Brně (PO-PÁ: 9 – 18 hod).

Můžete také napsat e-mail na poradna@asociace-sos.cz nebo zavolat na poradenskou linku 900 10 10 10(10,- Kč/min., PO-PÁ: 9-18 hod.)

Jsme tu pro Vás!

Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace