Menu

REKLAMACE POŠTOVNÍCH SLUŽEB

Že posílání dopisů a zásilek nemusí být tak jednoduché, jako napsaní zprávy na mobilním telefonu nebo počítači, o tom se čas od času přesvědčí většina z nás. V poslední době se zvyšuje počet dotazů od spotřebitelů směrem k našemu SOS – Asociace, jak mají postupovat v případě, že nejsou spokojeni se službami České pošty. V následujícím článku se tedy zaměříme na to, jakým způsobem lze poštovní služby reklamovat.

Obecně se dá říci, že poštovní služby lze reklamovat na každé pobočce nebo vyplněním elektronického formuláře na stránkách České pošty. Dodání zásilky je možné reklamovat do jednoho roku od podání zásilky. Při této reklamaci je nutné předložit podací stvrzenku. Spolu s reklamací dodání je také možno reklamovat výplatu dobírkové částky. Pokud nebyla Českou poštou dobírková částka vyplacena, nebo její část, je Česká pošta povinna tuto částku neprodleně vyplatit. V obou případech je možné reklamovat, jak na pobočce České pošty, tak prostřednictvím webového formuláře.

V případě, že byl Váš balík či psaní při přepravě poškozeno nebo došlo k úbytku jeho obsahu, máte také nárok tyto poštovní služby reklamovat. Tuto reklamaci je nutno uplatnit při převzetí zásilky nebo do dvou pracovních dnů po jejím dodání. Pokud byla závada patrná už při předání, není možné poškozenou zásilku reklamovat stejně jako v případě, pokud byl ze strany dodavatele příjemce na možné poškození upozorněn.

Nutno dodat, že výše uvedené platí pouze pro poštovní služby doporučená zásilka, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní a cenný balík. Na všechny ostatní služby je možné podat reklamaci do jednoho roku od podání. Takové případy budou Českou poštou posouzeny a reklamující bude dohodnutým způsobem o výsledku reklamace informován.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že reklamující vyjádří nesouhlas s vyřízením reklamace, bude tato reklamace přezkoumána a o výsledku přezkumu bude reklamující informován. Pokud není reklamující spokojen ani po tomto přezkumu, může se obrátit na Český telekomunikační úřad, kde může podat námitku, nutno podotknout, že je tato služba zpoplatněna.

Ivo Divila, odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.