Menu

Přednáška pro zrakově postižené

Dne 17. 2. 2020 proběhla pro osoby těžce zrakově postižené přednáška pro TYFLOCENTRUM Brno pod záštitou Siemens – Fondu pomoci.

Přednáška na témata „Podvody při nákupech přes internet“ a „Nekalé praktiky při vykupování bytů, a jak se proti nim bránit“, byla vedena předsedkyní Sdružení ochrany spotřebitelů – Asociace, z.s., paní Gertou Mazalovou.

Účastníkům přednášky byly poskytnuty kontakty na SOS-Asociaci a nabídnuta možnost případné konzultace přímo v osobní bezplatné poradně. Dále byly pro celou naši organizaci poskytnuty v dostatečném množství informační letáky o nejrůznějších tématech souvisejících s ochranou spotřebitelů, které jsme rozšířili i na naše detašovaná pracoviště ve Znojmě, Moravském Krumlově a Břeclavi.

Osoby s poškozeným zrakem a osoby starší jsou vysoce ohroženy nekalými obchodními praktikami. Proto děkujeme, že s vaší pomocí mohla být pro naše klienty tato velmi užitečná akce uskutečněna.

Vedoucí Mgr. Magda Ambrožová, Dis.