Menu

Přečtěte si informace o nás v Týdeníku Povzbuzení, kde najdete i zajímavosti z projektu MPSV „Politika stárnutí“, kterého se účastníme ve spolupráci s krajskou koordinátorkou Danou Žižkovskou, pro Jihomoravský kraj. SOS-Asociace, z.s.