Menu

Pozvánka na Koncert pro rodiny 6. 12. 2019 v 17:00 hodin /zdarma/

Vážená paní, Vážený pane,

dovolujeme si Vás za Odbor zdraví Magistrátu města Brna co nejsrdečněji pozvat  na letošní ročník „Koncertu pro rodiny“. Rádi bychom Vám touto akcí poděkovali za naši vzájemnou celoroční spolupráci. Jedná se už o několikátý ročník tohoto koncertu, na kterém vystupují nejrůznější uskupení tvořená dětmi a rodiči, sourozenci, příbuznými, ale také přáteli a známými. V hektické předvánoční době tento koncert přináší příjemné setkání  s  milou atmosférou. Budeme velmi rádi, pokud přijmete toto pozvání.

Na koncert můžete přijít v pátek 6. 12. 2019 v 17:00 hodin do Koncertního sálu Milosrdných bratří na adrese Vídeňská 7, Brno.

Vstup na akci je zdarma a je určen pro širokou veřejnost. Po skončení koncertu bude připraveno malé pohoštění, u kterého se s Vámi rádi setkáme.

Těšíme se na Vás.

Za Oddělení prorodinné politiky Odboru zdraví MMB

Kateřina Dudková

referent pro rodinu

Oddělení prorodinné politiky

Odbor zdraví

Magistrát města Brna | Dominikánské nám. 3 | 601 67 Brno

T: +420 542 172 434 | E: dudkova.katerina@brno.cz

www.brno.cz | facebook | twitter