Menu

Poplatek za komunální odpad

Vlastníte byt nebo rodinný dům, v němž nemá nikdo trvalý pobyt, a dosud jste neplatili poplatek za komunální odpad? Pak byste měli číst dále.

Již více než rok je účinná novela zákona o místních poplatcích, která v § 10b stanovuje povinnost vlastníka nemovitosti zaplatit poplatek za komunální odpad v nemovitosti, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Příkladem může být situace, kdy pronajímáte byt, ve kterém žádný z nájemníků (a ani nikdo jiný) není přihlášen k pobytu.

V případě změny vlastnictví nemovitosti nebo změny pobytu osoby v průběhu roku se poplatek platí v poměrné výši podle počtu měsíců v příslušném kalendářním roce, přičemž se vychází ze stavu v posledním dni měsíce.

Konkrétní informace o poplatku, jako je splatnost poplatku, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti nebo sazba poplatku, která nesmí překročit 1000 Kč na osobu, stanoví každá obec obecně závaznou vyhláškou.

Richard Hazucha
Odborný právní poradce SOS – Asociace