Menu

Odpovědi spotřebitelům

1/ V letních měsících rádi a ve větším množství vyhledáváme ovoce a zeleninu. Jak vnímáte současnou situaci s kvalitou těchto potravin?

Každým rokem děláme průzkumy nejen u stánků, v restauracích apod. ale také u zeleniny a ovoce v obch. řetězcích, na tržnicích (Zel. rynk)…..a mohu říci, že u soukromníků je daleko kvalitnější, čisté a prostě lepší. V některých řetězcích prodávají nahnilou zeleninu, plesnivou mrkev a to navíc za vysoké ceny. Praxe některých řetězců je odsouzení hodná, zřejmě považují české spotřebitele za méněcenné, pro které je dobré konzumovat i odpad. ( Mrkev namíchaná s plesnivou dohromady, to je nejen nehygienické, ale i nemorální. Rozhodně bysi nedovolili takové zboží prodávat v Německu nebo ve Francii.

Je to však také otázka postoje našich spotřebitelů, kteří by si měli uvědomit, co kupují a zajímat se nejen o cenu, ale i o složení výrobků, jejich kvalitu  a to není jen problém plesnivějící zeleniny, ale i nadbytku vody-ledu u ryb a mnoha dalších pochybení. Německý spotřebitel by nikdy takové zboží nekoupil, natož aby je konzumoval.

Spotřebitel má velkou sílu, nebude-li kupovat nekvalitní výrobky, prodejci se budou muset zamyslet a změnit své postoje k zákazníkům.

2/ Pokud najdu v obchodě sezónní potravinu, která je od pohledu shnilá a nekvalitní – mám to říct prodavačům nebo si nechat zavolat přímo vedoucího?

Nechám si zavolat přímo vedoucího a upozorním ho na pochybení s tím, že podám oznámení na ČOI i SZPI k prošetření

3/ Radíte raději kupovat ovoce i zeleninu přímo od pěstitelů?

Pokud je to v možnostech spotřebitelů, tak zcela určitě, navíc jsme při průzkumech zjistili, že zboží od pěstitelů a z tržnic je nejen kvalitnější, ale často i levnější, ovšem jak kde. Záleží na spotřebiteli- zákazníkovi, kde nakoupí. My tomu říkám metoda rychlých nohou, prostě obchod projdu a nakoupím tam , kde je to lepší.

4/ Jak vnímáte označení BIO?

BIO je v podstatě Evropská a národní značka pro BIO potraviny. Biopotraviny musí být vyráběny z co možná nejkvalitnějších surovin v souladu s platnou legislativou pro BIO produkci potravin. Potraviny musí být pečlivě zpracovávány, pokud možno za použití tradičních způsobů. Poznáme je podle Evropského loga pro BIO potraviny a ČR má Národní logo pro BIO potraviny.

5/ Co ceny sezónních potravin? Reguluje je někdo?

U nás je smluvní volnost cen, ceny si určuje prodejce-podnikatel. Spotřebitel-zákazník by si měl uvědomit, co kupuje a zajímat se také o složení výrobků, nejen o ceny. Není tak důležité, kde bylo zboží vyrobeno (někdy je to také těžko zjistitelné), ale spíše, jaká je kvalita a pak až cena výrobků, i když víme, že cena je pro zákazníky také velmi důležitá. Hlavní je ale složení potravin, např. %masa v salámech, kolik je tam přídatných látek- nekupovat jen mouku, separáty, v případě výrobků zmrzlou vodu.

6/ Vyplatí se v příhraničích oblastech sousedících s Německem nebo Rakouskem, jet pro ovoce a zeleninu za hranice?

Záleží na vzdálenosti, jestli ho cesta nestojí více jak nákup, pokud vím, jezdí tam nakupovat hlavně lidé z příhraničních oblastí nebo ti, kteří tam pracují.

7/ Co prodej ovoce a zeleniny u silnic – na malých stáncích?

Já osobně bych tam nic nekoupila, už kvůli prachu, olovu atd. a nevíme, odkud zboží je, zda je nezávadné apod.

8/ Co objednávky přes internetové obchody? Až po donášce domů zjistím, že je ovoce nebo zelenina nekvalitní – kam a jak se ozvat?

Potraviny lze reklamovat, jako každé jiné zboží.

9/ Vaše Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace, z.s. působí po celé republice, připomeňte prosím, jak vás mohou lidé kontaktovat s dotazy nebo situacemi, kdy se jako spotřebitelé cítí ošizeni.

www.asociace-sos.cz

Tel :542 210778, 542 210549  Poradna osobní : po-pá  od 9-16 hodin ,

email : poradna@sociace-sos.cz,

Myslíte si, že podomní prodejci zneužívají situace kolem koronaviru? Jak? 

Ano, samozřejmě zneužívají. Už proto že jsou zaměření právě na seniory, nemocné, zdravotně postižené a osamělé.  Vědí, že nyní jsou ještě více doma kvůli karanténě, mnozí nemají ani příbuzné, se kterými by se mohli poradit, a tak jim nabízejí různé nevýhodné služby a smlouvy.

Stává se často, že podepsali neuváženě novou smlouvu doma nebo po telefonu, aniž si uvědomili, že není ukončena jejich smlouva, která je stále platná. Někdo má smlouvu na dobu určitou (např. na 2 nebo 3 roky), kde je určitá předepsaná doba k výpovědi, jiný na dobu neurčitou, kde je výpovědní doba 3-měsíční. Pokud podomním prodejcům dali staré smlouvy ( které oni vyžadují) a navíc podepsali i generální plné moci, tak jim dali téměř neomezenou moc k jednání. Není novinkou, že pak spotřebitelka zjistí platbu měsíční provize cca 500,-Kč/měs., která jí odchází už několik měsíců z jejího účtu.

Stěžuje si na ně nyní více lidí než jindy? 

Ano, stížností přibývá. Obtížnější bylo pomoci v době omezení pohybu osob, protože jsme museli pozastavit osobní poradenství z důvodu Nařízení vlády, které respektujeme a můžeme jim poradit pouze telefonicky nebo přes email, ne každý senior má ovšem počítač. Osobní poradenství je prakticky nenahraditelné, spotřebitel přijde k nám, přinese veškeré podklady, smlouvy a my mu můžeme po odborném posouzení napsat vše potřebné, on se jen podepíše a odnese si to na poštu. Proto docházelo i  k tomu, že prošli často reklamační lhůty u některých smluv, což poškodilo  často jak zákazníka tak i prodejce. Ale takové věci se mohou dořešit později, teď je nejdůležitější zastavit koronavirus a stát se zase bezpečnou zemí.

Proto také respektujeme rozhodnutí vlády v plném rozsahu a snažíme se pomáhat tak jako mnoho dalších lidí tím, že vyrábíme bezplatně roušky a rozesíláme je našim seniorům, kteří nemají možnost si je sami zajistit. Jak se říká lidově „když neprší, tak aspoň kape!“

Využívají situace, že senioři jsou vystresovaní a mají strach? 

Samozřejmě ano, ale my se snažíme je chránit  a pokud to jen trochu jde, dostat je z potíží, je to naše práce. V poslední době využívají i situace mladších lidí, bývá to méně častěji, hodně seniorů je už proškoleno, takže se tak lehce již nedají, ale někteří mladí také lákavým nabídkám podlehnou.

Co jim prodávají?

V první řadě nabídky levnějších energií, různé slevy, účast na aukcích energií, to bývá nejčastější, výhodné úvěry a půjčky atd.

Většinou se jedná o případy,, které spotřebitelé uzavřeli buď po telefonu nebo při podomním prodeji smlouvu  aukci, přičemž mu byly při uzavírání smlouvy dle jeho sdělení uvedeny nepravdivé informace, tedy byl spotřebitel uvede záměrně v omyl. 

V poslední době se množí případy- předávání ihned po nezaplacení pokut vymahačům, AK a také hrozby exekucí, což považujeme za nemravné.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.