Menu

odpovědi na dotazy internetového deníku (6.5. 2020) Investigace. cz odpovídá GM

Na dotazy reportéra internet. deníku investigace.cz  Jakuba Šimáka
odpovídá předsedkyně GertaMazalová :

1) Setkala se Vaše asociace s podvody týkajících se zmíněných produktů?Ano, setkáváme se poměrně často s problematikou podvodných prodejců a to nejen při podomním prodeji v obcích, městech, kde je podomní prodej zakázán, ale i při telefonních nabídkách, nákupech na e-shopech a pod.
2) Cílí podle Vás tito „online podvodníci“ primárně na seniory? Pokud ano, proč?Samozřejmě, cílí. Je to z důvodu, že senioři jsou většinou nejvíce rizikovou skupinou, osamělí, nemocní, zdrav. postižení a důvěřiví. Navíc mají pevný důchod ( i když často malý), takže je zde jistota, že fin. prostředky zde jsou jisté na rozdíl od mladých lidí, kteří přijdou o zaměstnání a nemají pak z čeho platit případné dluhy. V poslední době, kdy je nařízen omezený pohyb osob z důvodu nebezpečí koronaviru, jsou prakticky sami a bez ochrany svých blízkých, o to více jsou zranitelnější.

3) Pomáhala Vaše asociace s obranou spotřebitelských práv na straně podvedených klientů v těchto konkrétních případech? Pokud ano, nakolik byla Vaše asistence úspěšná, byli Vaši klienti odškodněni?Naše organizace poskytuje spotřebitelům osobní, telefonní a emailové poradenství, z toho je naprosto nenahraditelné právě poradenství osobní, kdy nám spotřebitelé donesou veškerou dokumentaci, smlouvy atd, takže jim můžeme napsat vše potřebné k reklamacím, odstoupením od smluv, pokus o smír, předžalobní výzvy a pod. Spotřebitelé by sami nezvládli tyto věci sepsat a pomoc advokátů je pro některé z nich  nedostupná z důvodu ceny. Od nás si pak zanese vše jen na poštu. Jejich problémy sledujeme až do vyřešení.
Jinak je můžeme také odkázat na ČOI, která poskytuje také mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR), které je bezplatné.Naše organizace nemůže zastupovat spotřebitele u soudu, máme jen omezenou svou činnost jako nezisková organizace, která poskytuje svou bezplatnou pomoc v 9 krajích ČR, kde máme 16 bezplatných osobních poraden.

4) Proč je podle Vás v Česku vymahatelnost práv spotřebitelů obtížná? Podílí se Vaše asociace na legislativních změnách, které by mohly tento stav zvrátit? Pokud ano, jakých?Vymahatelnost práv je u nás opravdu velmi obtížná i když se podvodník najde, neprokáže se mu úmysl a policie vše většinou odloží. Soudy jsou zase drahé a trvají léta, to je pro starší lidi velmi složité.
Ano, na legislativních změnách se samozřejmě podílíme, připomínkujeme některé návrhy novel zákonů, také se vyjadřujeme i k některým Evropským směrnicím prostřednictvím MPO ČR, kde jsme členy Spotřebitelského výboru.