Menu

Novela energetického zákona účinná od 1. 7. 2022.

Od 1. 7. 2022 je účinný druhý balíček změn novely energetického zákona, jehož první část vešla v účinnost již od 1. 1. 2022. Od začátku července tak u nás platí nová ustanovení týkající se regulace energetických zprostředkovatelů, často označovanými jako „energošmejdi“, a došlo taky ke změně pravidel pro režim dodavatele poslední instance (DPI).

Jak jsem tedy již avizoval, tak došlo ke zpřísnění regulace energetických zprostředkovatelů, kteří se v posledním roce začali na českém trhu vyskytovat v hojném počtu. Od 1. 7. jsou zprostředkovatelé povinni se zaregistrovat u Energetického regulačního úřadu (ERÚ). U registrace musí zprostředkovatelé prokázat splnění zákonných podmínek, jako je plná svéprávnost, bezúhonnost, spolehlivost, ukončené střední vzdělání a aspoň pětiletou praxi v oblasti energetiky. Registr zprostředkovatelů je veřejně přístupný a nalezneme jej na webových stránkách ERÚ.

I přesto, že má zprostředkovatel ze zákona povinnost spotřebiteli oznámit, že s ním jedná jako zprostředkovatel, tak ne každý je tak poctivý, aby tak učinil. Stejně tak se může stát, že s námi bude komunikovat někdo, kdo nemá vůbec oprávnění jako zprostředkovatel jednat. Smlouvy s nimi uzavřené ale v takovém případě nepozbývají platnosti. Proto je důležité si vždy dávat pozor, s kým jednáme, a ihned požadovat od zprostředkovatele, aby se identifikoval. Následně bychom si měli skrze registr zprostředkovatelů potvrdit, že má daná osoba oprávnění. Nezapomeňme, že máme od 1. 1. 2022 možnost kdykoliv a bez postihu vypovědět bez výpovědní doby smlouvu se zprostředkovatelem na základě § 11n energetického zákona.

Nově se dozorovým orgánem nad zprostředkovateli energií stal Energetický regulační úřad (ERÚ), na které do konce června dohlížela Česká obchodní inspekce (ČOI). S podněty na kontrolu a řešením sporu se zprostředkovateli se tak nyní musíme obrátit na ERÚ.

Dále došlo k novelizaci pravidel pro režim DPI. Spotřebitelům už nyní nehrozí, že jim bude odpojen elektroměr nebo plynoměr a následně tak ukončeny dodávky, pokud z režimu nestihnou včas vystoupit.  V takovém případě budou ale nuceni přistoupit na smlouvou o dodávkách, která je na dobu neurčitou a jejíž podmínky nadiktuje dodavatel, bez možnosti spotřebitele jejich podobu nějak ovlivnit. Zároveň se doba trvání režimu DPI zkrátila z šesti měsíců na tři měsíce.
Karel Bělák
Odborný právní poradce,
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.