Menu

Na koho se obrátit pokud např. reklamujete výrobek pořízený v jiném členském státě EU?

Evropské spotřebitelské centrum

V případě nakupování přes zahraniční e-shop můžete nakupovat u českého či zahraničního prodejce. Pokud nakupujete přes český e-shop a nastane mezi Vámi a prodávajícím nějaký spor, je v tomto případě kompetentní Česká obchodní inspekce. Co ale dělat v případě, že nakupujete ze zahraničního e-shopu? Kam se obrátit pokud nastane nějaký problém?

Pokud si zakoupíte výrobek nebo službu v jiném členském státě EU a máte v této souvislosti nějaký problém, můžete se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum. Stejně jako u České obchodní inspekce je zapotřebí vyplnit jednoduchý elektronický formulář.  Pokud tedy nastal nějaký problém, typicky při uplatnění reklamace, doporučujeme spotřebitelům, aby se obrátili právě na toto centrum. Pokud je Vaše reklamace nebo stížnost oprávněná, Evropské spotřebitelské centrum kontaktuje partnerské Evropské spotřebitelské centrum v zemi obchodníka, které na základě zaslaných dokumentů vyzve obchodníka v jeho mateřštině k nápravě jeho nezákonného jednání.

Nicméně pokud nakupujete ze zahraničního e-shopu mimo Evropskou unii, Evropské spotřebitelské centrum není kompetentní. Zároveň upozorňuji, že je zapotřebí mít na paměti možnost proclení takového zboží. Částka se může proto navýšit např. až o dvojnásobek.

Také v takovém případě velmi doporučuji přečíst si obchodní podmínky. Najdete zde informace o tom, jak uplatnit reklamaci nebo kde společnost sídlí. Najdete-li v obchodních podmínkách ujednání o volbě práva či o příslušnosti soudu – a nikoli soudu českého – takováto ujednání nejsou platná.

Adéla Bukovská

Odborná právní poradkyně SOS-A, z.s.