Menu

Můžu natáčet policistu při výkonu práce?

Poslední dobou se videa s policisty, vykonávajícími svou práci, množí rychlostí světla. Kdo z nás ještě žádné neviděl? Porušení zákona, zásah policisty a nesouhlas obviněného, který se hlasitě dožaduje zadostiučinění, posilněn pocitem síly díky kameře. Policista se pak ohrazuje, protože nechce být točen, čímž vyvolává další potyčky. Takto vypadá klasický scénář videí.

 Jak se tedy můžeme k takovému stylu zaznamenávání policejní činnosti postavit? Policisté se většinou v podobných situací ohrazují tím, že si nepřejí být natáčeni z důvodu zásahu do osobnostních práv. Obrazové, či zvukové záznamy fyzické osoby sice mohou být pořízeny pouze s jejím souhlasem, avšak policista se do této kategorie řadit nemůže. Dle stanoviska odboru bezpečnosti Ministerstva vnitra platí následující: „Při provádění služebních úkonů policisté nevystupují jako soukromé fyzické osoby, tudíž pořízení audio a videozáznamu nebo fotografie jejich jednání a chování nemůže být posuzováno jako zásah do jejich osobnostních práv, např. práva na soukromí. Pořizování obrazových či zvukových záznamů při provádění služebních záznamů občany na místě veřejnosti přístupném není zákonem zakázáno.“ Příslušníci policie ČR při plnění zákonných úkolů tedy vykonávají působnost veřejné správy.

Také v samotné Ústavě můžeme na jejím začátku nalézt článek, ve kterém stojí, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno. Z principu demokratické společnosti vyplývá, že občané mohou výkon této moci přiměřeným způsobem kontrolovat. Takovouto kontrolou může být právě pořízení audio a videozáznamu nebo fotografie jejich jednání a chování a jejich následné využití, např. sdělovacími prostředky.

Záznamy se ve většině případů pořizují z důvodu podezření porušení zákona. V takovém případě může být záznam předán inspekci Ministerstva vnitra k prozkoumání a následovnému stanovení, zda zákon porušen byl, či nikoliv. Ve většině případů však dochází inspekce k závěru, že zákon porušen nebyl.

Příklad: Pan Mrkvička zaparkoval auto kousek od křižovatky a vydal se na chutný oběd do steak baru. Když se ovšem vrátil, uviděl, že u jeho vozidla stojí policista spolu s odtahovou službou. Při dotazu, proč je mu odtahováno auto, mu bylo odpovězeno, že parkuje příliš blízko křižovatce. Protože je ale pan Mrkvička znalý práva, ví, že minimální vzdálenost při parkování u křižovatky je 5 metrů, a tuto vzdálenost dozajista splnil. Proto se jal mobilu a natočil si jak vzdálenost od křižovatky, tak policistu, který mu již vypisoval pokutu ještě předtím, než mu bylo auto odtáhnuto. Poté zaslal záznam na inspekci Ministerstva vnitra, kde bylo skutečně shledáno, že auto bylo zaparkováno v dostatečné vzdálenosti od křižovatky, a tudíž bylo udělení pokuty i odtah vozidla neoprávněnými zásahy.

Helena Gottfriedová

Odborná právní poradkyně