Menu

Tisková zpráva ze dne 18.11. 2014: Koupě LED žárovek – nový trik dodavatelů energií

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace zaznamenalo novou praktiku některých dodavatelů energií. Kromě smlouvy o dodávce energií podepíší se spotřebitelem též smlouvu o koupi zboží, například LED žárovek. Pokud spotřebitel začne odebírat energii dle uzavřené smlouvy, bude mít zároveň žárovky za 1,- Kč, pokud však realizuje své zákonné právo a od smlouvy před zahájením dodávek energie odstoupí, zaplatí za žárovky 2.000,- Kč. Podobnou praktiku aplikuje nyní společnost Bohemia Energy entity s.r.o.

Podle energetického zákona lze realizovat právo na odstoupení od smlouvy o dodávce energií od uzavření smlouvy a nejpozději do pěti dnů před zahájením dodávky. Od smlouvy o koupi žárovek lze také odstoupit, a to do 14 dnů ode dne dodání zboží, neboť se jedná o smlouvu uzavřenou mimo obvyklé obchodní prostory. Dokonce se lze setkat s tím, že právě zmíněná Bohemia Energy entity s.r.o. tuto lhůtu smluvně prodlužuje na 30 dnů od uzavření smlouvy. Nicméně lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy na LED žárovky je pořád obvykle kratší, než lhůta k odstoupení od smlouvy o dodávky energie.

Dodavatel tak pravděpodobně počítá s tím, že spotřebitel po uplynutí lhůty k odstoupení od kupní smlouvy již nebude mít zájem odstoupit od smlouvy o dodávkách energií, protože by musel zaplatit plnou cenu žárovek. Energetický zákon však garantuje právo odstoupit v zákonné lhůtě bez jakékoliv sankce. Dle názoru naší organizace tak tato praktika fakticky odrazuje spotřebitele od odstoupení od smlouvy o dodávce energií. Proto se v této věci obrátíme na Energetický regulační úřad, aby vydal stanovisko k zákonnosti takové praktiky.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace k tomu uvádí: „S dotazy ohledně energií se naše organizace setkává velmi často. Tato nová praktika spočívá v tom, že nabídka dodavatele energie je atraktivnější dodáním zboží za velmi výhodnou cenu. Jestliže si však spotřebitel uzavření smlouvy o dodávce energií rozmyslí příliš pozdě, ocitne se v pasti, když dle zákona je sice oprávněn odstoupit od dodávek energií nejpozději ještě 6. den před zahájením dodávky, ale podle kupní smlouvy se na něm bude dodavatel domáhat zaplacení plné ceny zboží.

Spotřebitelům proto doporučujeme, aby si pečlivě četli všechny dokumenty, které podepisují. V případě, že si podpis smlouvy uzavřené s podomním prodejcem či na ulici, následně spotřebitel rozmyslí, doporučujeme neotálet a od smlouvy o koupi zvýhodněného zboží odstoupit co nejrychleji tak, aby byla ze strany spotřebitele dodržena lhůta 14 (resp. v případě Bohemia Energy entity s. r. o. alespoň smluvně prodloužená 30 dnů) od převzetí zvýhodněného zboží, v níž lze smlouvu na koupi zvýhodněného zboží odstoupením zrušit. Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy na nákup zvýhodněného zboží stihne v těchto lhůtách, smlouva o koupi zvýhodněného zboží bude zrušena a nebude již spotřebitele omezovat v jeho právu odstoupit od hlavní smlouvy (tj. smlouvy o dodávkách energie) ve lhůtě podle energetického zákona. V otázkách odstoupení od smlouvy je možno se obrátit též na naše bezplatné poradny.

 

Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace
tel: 542 210 778