Menu

Jak reklamovat ojeté auto?

Reklamace vadného zboží není v dnešní době žádnou raritou. Dvojnásob to platí v případě koupě zboží již použitého, kupříkladu auta. Koupí zboží z druhé ruky nicméně za žádných podmínek neztrácíte svá spotřebitelská práva. Jak ale při reklamaci ojetého vozidla postupovat? To Vám prozradí náš článek.

https://pixabay.com/cs/rychlost-auto-vozidlo-pohon-1249610/

 

První a zároveň nejužitečnější radou je snažit se problémovým situacím předcházet. Pro účel tohoto článku jsme se vydali do několika náhodně vybraných brněnských autobazarů. Všichni prodejci se ve věci reklamace ojetého auta shodli na zásadní a mnohdy také osudové chybě kupujících, kteří si auto zřídkakdy pořádně prohlédnou. Jako zákazníci autobazaru máte totiž nejen právo dožadovat se informací ohledně technického stavu vozidla či předchozích majitelů, nýbrž se v něm i svézt, a v neposlední řadě také zvážit jiné nabídky, či zda ojeté auto skutečně koupíte. Zejména zde tedy platí stará zásada dvakrát měř, jednou řež, nehledě na to, jestli auto kupujete u soukromníka, či v bazaru. Výrazně se tak sníží riziko pozdější reklamace, a že se vyhnete zbytečným nepříjemnostem, netřeba dodávat.

V praxi se však mnohdy stává, že se u auta zanedlouho po koupi projeví vady, přestože v době koupě bylo podle všeho v pořádku. Za žádných okolností se pak nepokoušejte vadu odstranit sami. Nelze totiž počítat s tím, že si auto sami opravíte (popřípadě necháte opravit) a následně se budete v bazaru domáhat náhrady vynaložených nákladů. Z tohoto důvodu je nutné reklamovat vůz přímo u prodejce, a to za dodržení následujícího postupu.

Nejprve je důležité zjistit, o jaké vady se přesně jedná. Není totiž možné reklamovat vadu, na kterou jste při koupi dostali slevu, nebo na kterou vás pracovník v bazaru výslovně upozornil. Zda se o takovou vadu jedná, se lze přesvědčit v předávacím protokolu či ve smlouvě, kde by měly být vady na autě řádně specifikovány. U větších autobazarů tak naleznete v předávacích protokolech podrobný popis vozidla včetně doporučeného servisu (nelze se totiž spoléhat na informace původních majitelů) či stavu tachometru. Ten je garantován pouze za předpokladu, že jsou známa fakta ohledně minulosti vozidla, jež jsou podstatná pro jeho následný bezproblémový provoz. Dokumentem, do kterého se tato fakta zapisují, je servisní knížka. Přítomnost nezfalšované servisní knížky je tak velmi důležitým aspektem při koupi ojetého vozidla, neboť při jejím správném vedení a při pravidelných návštěvách autorizovaných servisů získá zájemce o vůz perfektní zpětnou vazbu o stavu, původu a stáří vozidla a o pravidelnosti péče o něj.

Rovněž nelze reklamovat vadu, která odpovídá míře používání nebo opotřebení auta. Současně je třeba, aby se vada projevila ještě před uplynutím záruční doby. Ta má v případě použitého zboží často délku nikoliv obvyklých 24 měsíců, nýbrž bývá zkrácena na polovinu, tedy jeden rok. Při koupi vás prodejce musí o případném zkrácení záruční lhůty informovat, respektive je třeba se na něm dohodnout ve smlouvě. V ideálním případě se vada projeví již v prvních šesti měsících. Má se totiž za to, že vada zde byla již v době převzetí. Je pak na prodejci, aby prokázal opak, zpravidla proto reklamaci auta uzná. Vada může být zjištěna buďto přímo v bazaru, či jinde, přičemž je pak zapotřebí vše doložit servisní správou. Uznaná reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději ale do 30 kalendářních dnů, tedy stejně jako v případě koupě auta nového. Není-li však reklamace uznána, nabízí se řešení v podobě vyhotovení znaleckého posudku, v němž soudní znalec specializující se v daném oboru potvrdí oprávněnost reklamace, či naopak. Ani v případě, kdy znalecký posudek bude svědčit ve váš prospěch, však není prodejce povinen reklamaci uznat, ačkoliv tak přeci jen většinou učiní. Auto vám pak v bazaru opraví či poskytnou slevu, ať u v částečném či plném rozsahu.

Jakub Robenek,
odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.