Menu

HLASOVÁNÍ

Gerta Mazalová: Hlasujte pro našeho odborného právního garanta, pana Mgr. Karla Carbola

Mgr. Karel Carbol

Žijí kolem nás, nenápadní, pracovití, obětaví.

Anketa Osobnost NNO JMK chce ocenit a zviditelnit občany, kteří v nestátních neziskových organizacích dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, věnují se práci práci pro širokou veřejnost a mnohdy se i nad rámec svých povinností aktivně podílejí na veřejném životě. A právě tyto lidi chceme ocenit za jejich úsilí.

Zde hlasujte:

Navrhla jsem pana Karla Carbola, protože již od roku 2006 spolupracuje s organizací v Jihomoravském kraji, nejprve tedy s krajskou organizací (SOS – JmK), později s SOS-Asociací, z.s. (již od jejího založení v roce 2009). Celkově se tedy již 16 roků podílí na prosazování cílů SOS-Asociace v oblasti zkvalitňování spotřebitelských obchodních vztahů a na pomoci spotřebitelům a poradenství spotřebitelům při realizaci jejich práv. Za tuto dlouhou dobu působil nejprve jako dobrovolník, po složení zkoušek sdružení jako odborný poradce pro spotřebitele v poradně v Brně. Po skončení studií se věnoval lektorské činnosti a přezkušování poradců SOS-Asociace. Přednášel též jako lektor úředníkům živnostenských úřadů v rámci jejich odborné přípravy na projekt Spotřebitelský ombudsman, založený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Spolupracoval také na připomínkách k českým zákonům i směrnicím Evropské unie v oblasti ochrany spotřebitele i na legislativních návrzích SOS-Asociace a v neposlední řadě též na informačních materiálech pro spotřebitele.

Mgr Karel Carbol se podílel na zpracovávání pozměňovacích návrhů a novel pro MPO ČR a parlament ČR ve prospěch spotřebitelů a pro nápravu jejich diskriminace,  také pro kultivaci podnikatelského prostředí v ČR. Školení úředníků živnostenských úřadů v rámci jejich přípravy na projekt Spotřebitelský ombudsman.

V dnešní době ještě stále není podnikatelské prostředí zcela příznivé pro zákazníky, kteří jsou často vystaveni různým klamavým a podvodným praktikám některých prodejců. I když se prostředí spotřebitelsko-podnikatelských vztahů v ČR stále vyvíjí a od počátku působení naší organizace pozorujeme velké změny k lepšímu, je stále potřebné toto prostředí kultivovat a narovnat ekonomickou nerovnováhu vztahů tak, aby zákazník-spotřebitel byl rovnocenným partnerem prodejce. Se změnami a vývojem ekonomiky také stále přichází nové ekonomické fenomény, nové obchodní modely a tím i nové výzvy pro hledání rovnováhy obchodních vztahů spotřebitelů a podnikatelů. (Dnes je například zcela nová, a v podstatě právem neupravená, oblast sdílené ekonomiky, do níž spadají např. služby jako Uber či Zonky. S rozvojem a dostupností tzv. chytrých technologií je stále podstatnější ochrana osobních údajů spotřebitelů a také otázky odpovědnosti za vady těchto chytrých zařízení a za vady zboží zakoupeného v jiných státech EU.) V současnosti se též všeobecně vyvíjí pohled zákonodárců na otázku „hromadných žalob“ a vůbec zjednodušení uplatňování nároků spotřebitelů a mimosoudního řešení jejich nároků. I v této oblasti vidíme problémy, k jejichž řešení chceme přispět zkušenostmi z praxe tak, aby byla pravidla stanovena skutečně efektivně.

Za SOS-Asociace, z.s.

Gerta Mazalová, předsedkyně

Gabriela Zedníčková, ředitelka