Menu

Dlouho očekávaná novela energetického zákona a její cesta Poslaneckou sněmovnou

Smlouvy uzavírané s příslibem levnějších energií jsou jedním z nejčastějších problémů, které v poradnách řešíme. Od 1. ledna 2022 však věříme, že počet takových případů se v návaznosti na přijatou novelu energetického zákona sníží.

Víceméně skoro všichni se již setkali s označením „Energošmejdi“. Jedná se o pověřené zástupce společností, kteří navštěvují nejčastěji starší lidi u nich doma a přesvědčují je o tom, že když s nimi uzavřou smlouvu o zprostředkování, vyberou jim pro ně nejvhodnějšího a nejlevnějšího dodavatele energií.

Takto přesvědčení spotřebitelé poté smlouvu společně s plnou mocí podepíšou a problém je na světě. Realita totiž vůbec neodpovídá jejich očekáváním. Nejen, že ve většině případů dodávky energií nejsou o nic moc levnější, ale jakmile spotřebitelé chtějí závazek s dodavatelem ukončit, musí čelit někdy až likvidačním smluvním pokutám.

Vláda v březnu minulého roku však přišla s návrhem novely energetického zákona, která by tyto nekalé praktiky měla nadobro vyřešit. Takto předložený návrh byl loňský rok přikázán k projednání jednotlivým organizačním výborům. Až nakonec v červenci tohoto roku Poslanecká sněmovna návrh ve třetím čtení schválila. V červenci však ještě zdaleka nebylo vyhráno, neboť návrh byl postoupen ke schválení Senátu, který jej vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrhy však nebyly nikterak převratné a tuto výslednou verzi s úpravami Senátu přijalo 141 ze 157 přítomných poslanců. Zákon byl poté doručen k podpisu prezidentu, který ji podepsal 27. září 2021.

Co nám tedy nového novela přináší? Nejen, že život takzvaným Energošmejdům opravdu ztíží, ale zároveň přináší větší možnost ukončení závazků ze strany spotřebitele.

Mezi nejzásadnější změny můžeme řadit to, že spotřebitel bude moci kdykoliv bez postihu vypovědět smlouvu se zprostředkovatelem či odvolat udělenou plnou moc. Zanikne také problém spojený s automatickým výběrem dalších dodavatelů na základě smlouvy o zprostředkování. Plná moc udělená k uzavření smlouvy zanikne totiž automaticky do 12 měsíců ode dne jejího udělení. V praxi to tedy znamená, že zprostředkovatel za spotřebitele bude moci uzavírat smlouvy s dodavateli pouze do 12 měsíců od udělení zmocnění. Pokud by tedy spotřebiteli vybral jednoho dodavatele, se kterým uzavře smlouvu na 3 roky, nemůže Vám po ukončení tohoto závazku vybrat dalšího bez toho, aniž by si od Vás opět vyžádal plnou moc.

Další velkou změnou je povinnost zprostředkovatele Vám zaslat bezodkladně písemné vyhotovení smlouvy s dodavatelem, kterou za Vás uzavřel, a to nejpozději do 14 dnů od jejího uzavření. Vy poté, když nebudete s výběrem spokojeni, můžete bez postihu do 15 dnů od zahájení dodávek smlouvu s dodavatelem sami vypovědět.

Novela také přináší povinnost dodavatelů písemně oznámit každému spotřebiteli zvýšení ceny elektřiny nebo plynu. Dodavatelé původně hrozili, že v důsledku zavedení této povinnosti, budou muset zdražovat. Předseda Senátu však toto tvrzení odmítl se slovy, že oznámení je možné zasílat i levnějšími cestami než doporučeným dopisem, a tudíž zdražování nebude nutné.

Zároveň novela významně ztíží vůbec možnost podnikání v energetice, kdy bude po zprostředkovatelích požadovat prokázání odpovídajícího vzdělání, praxe v energetice a podmínku spolehlivosti. Takto podnikat poté budou moci pouze osoby s oprávněnou licencí udělenou přímo Energetickým regulačním úřadem a tyto osoby poté budou zveřejňovány na stránkách www.eru.cz. Výslovně je zakotvena i povinnost zprostředkovatele svou činnosti provozovat poctivě a s odbornou péčí. Zprostředkovatel bude muset zohledňovat práva a oprávněné zájmy spotřebitele a bude jim muset dávat přednost před zájmy vlastními.

Od července příštího roku zároveň pravomoc pro řešení sporů o splnění povinností ze smlouvy o zprostředkování v energie připadne Energetickému regulačnímu úřadu. Spotřebitelé se tedy v těchto věcech již nebudou obracet na Českou obchodní inspekci, ale přímo na Energetický regulační úřad.

Takových změn je samozřejmě mnohem víc. Všechny změny, které novela energetického zákona přináší naleznete přehledně na stránkách Energetického regulačního úřadu zde: https://www.eru.cz/cs/-/tiskove-sdeleni-e2-80-93-zmeny-energetickeho-zakona-z-pohledu-spotrebitele . Jedná se sice o verzi návrhu, který poté Senát ještě trochu pozměnil, ale jak jsem uvedla již výše, změny nejsou pro účely tohoto shrnutí nikterak významné, a proto z něj můžete bez problémů vycházet.

V závěru pak tedy mohu jenom uvést, že jsme opravdu zvědaví, jak se novela zavede v praxi. Ale již teď můžeme s jistotou říct, že díky ní spoustě spotřebitelům spadne kámen ze srdce a jejich život o méně stresující.

(Pro velké nadšence pak celé znění novely energetického zákona zde: https://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=799&ct1=5 )

Radka Špačková

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.