Menu

S čím v poslední době klientům nejčastěji pomáháte?

V tuto chvíli nejčastěji řešíme změny dodavatelů energií, jejich vysoké zálohy a další otázky související s energetickou krizí. V poslední době jsme zaznamenali velký nárůst stížností na neoprávněnou jednostrannou změnu smluv prostřednictvím dodatků ke smlouvám, které dodavatelé energií rozesílaly zákazníkům – spotřebitelům, a to už byl jasný signál, že tito dodavatelé nejsou schopni dodržet fixní ceny energií, na kterých se původně  se zákazníky dohodli.

Od 14.10.2021 už skupina Bohemia Energy přestala dodávat elektřinu a od 17.10.2021 také plyn. Proto spotřebitelům doporučujeme nehradit už žádné zálohové platby za energie a plyn těmto společnostem (Bohemia Energy entity, s.r.o, Comfort Energy s.r.o. Europe Easy Energy a-s. X Energie, Kolibřík). Spotřebitelé ale nejsou bez ochrany, nastoupil dodavatel poslední instance (DPI), který ihned začal dodávat elektřinu i plyn zákazníkům, ovšem po dobu nejdéle 6 měsíců. Během této doby si musí zákazníci najít nového dodavatele. Pomáháme spotřebitelům s rozklíčováním nevýhodných smluv, které bohužel stále i nadále podepisují, pořádáme semináře, přednášky s promítáním a další osvětou, jak se chránit v této energetické krizi.

Co dělat v případě, že lidem přijde od DPI velmi vysoký rozpis záloh
a lidé to nejsou schopni zaplatit?

Nemyslím si, že by DPI měli v úmyslu zahajovat nějaké exekuce vůči podvedeným a okradeným lidem, kteří se nijak neobohatili, spíše byli šikovně finančně poškozeni.

Podle informací, které máme z ERÚ, se situace dá řešit, pokud se ovšem nejedná o chorobné neplatiče. Pokud zákazník nemůže uhradit zálohu, která převyšuje vysoce jeho mzdu, důchod a veškeré příjmy, tak mu může sice hrozit odpojení od elektřiny, ale ne okamžitě, protože dodavatelé musejí postupovat podle platné legislativy. Zákazník dostane postupně 2 upomínky, vždy po měsíci a teprve pak ho mohou odpojit od elektřiny, aby se mu nezvyšoval dluh za spotřebovanou elektřinu. Poté bude DPI jednat se spotřebitelem o úhradě dluhu, příp. o splátkovém kalendáři, dohodnou se spolu a nebude nutné přistupovat k soudnímu vymáhání.

Proč jsou ty ceny u dodavatelů DPI tak vysoké?

Ceny jsou stanoveny v rámci reakce na aktuální ceny na trhu, burzách apod. a jsou podstatně o hodně vyšší. Dříve některé velké subjekty prodávaly energie asi za 1800,- Kč za MWh

(megawathodinu), tito podnikatelé nakoupili v podstatě levnou energii pro své stávající zákazníky, ovšem těm tisícům nových zákazníků, které dle zákona museli přijmout, nakupovali už v době velkého zdražení cen na burzách atd.

Na jak dlouho doporučujete uzavírat nové smlouvy s dodavateli energií?

Nejen my, ale i ERÚ vyzývá všechny spotřebitele, kteří po ukončení dodávek od spol. Bohemia Energy entity přešli k DPI, aby si co nejdříve vybrali standartní produkt z nabídky dodavatelů energií (jejich seznam naleznou na stránkách www.eru.cz), vyjde je to levněji, protože DPI se řídí očekávanou spotřebou na půl roku, zatímco běžní dodavatelé rozpočítávají zálohy na celý rok. Navíc se jedná o zimní měsíce a spotřeba je vyšší hlavně u domácností, kde se elektřinou nebo plynem topí.

Jak si vysvětlujete to, že k takové situaci, kdy skončila Bohemia Energy a další, mohlo vůbec v českém právním státě dojít?

Dnes je jasné, že tento problém neřeší jen náš stát, vlastně i Slovenská republika ucítila už před námi dopady této energetické krize. A dnes je prakticky tato situace už i v jiných evropských státech. Já sama se podivuji tomu, proč se mnohonásobnému miliardáři, který zmizel prakticky i se zálohami svých zákazníků nebyl obstaven alespoň částečně účet, protože nevěřím tomu, že se dočkáme nějakého vyúčtování ze strany těchto naprosto nezodpovědných podnikavců.

Myslíte si, že je správné, že jsou vůči představitelům těchto alternativních dodavatelů podávány žaloby?

Nemyslím si, že by žaloby něco vyřešili, málokdo si je může finančně dovolit, soudy dnes trvají dlouho a je otázkou, zda by byly úspěšné.

Spíše se domnívám, že by se měla co nejvíce zapojit také Evropská komise a zástupci vlád jednotlivých států, protože je zřejmě nutné upravit i legislativu tak, aby byli lépe chráněni naši občané, kteří pracují, řádně platí daně i zdravotní a sociální pojištění a nezaslouží si spadnout do chudoby a zadlužení.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.