Menu

Pozor na nové praktiky podomních prodejců!!!

Varování před novými nekalými praktikami podomních prodejců!

Většina z Vás se již určitě setkala s podomním prodejem, v rámci kterého podnikatelé nabízející převážně „výhodné“ nabídky dodávek energií, a to ať již z vlastní zkušenosti, či jste slyšeli o těchto praktikách z různých televizních či rádiových pořadů. V dnešní době se však na naše poradny spotřebitelé obracejí i se zkušeností, kdy v rámci podomního prodeje jim byly nabízeny různé služby řemeslníků.

Jednou z velmi častých praktik je nabízení výměny zámku, služby kominíka či servis oken. Podnikatelé se vnutí do obydlí spotřebitelů pod záminkou, že jim pouze zkontrolují komín či okna. Jakou náhodou ale následně řemeslník následně spotřebiteli sdělí, že jeho okna špatně těsní a je tedy nutná okamžitá výměna těsnění. Tohoto se většinou spotřebitelé samozřejmě zaleknout a s provedením prací souhlasí. Práce odvedená řemeslníkem však nebývá v příliš dobré kvalitě a především je pak spotřebiteli vystavena faktura s nepřiměřeně vysokou částkou.

V těchto situacích je však velmi obtížné nalézt řešení. Tím, že spotřebitel souhlasil s provedením služby před uplynutím 14ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, což by jinak mohl učinit, jelikož smlouvu uzavírá mimo obchodní prostory podnikatele, ubírá se o možnost odstoupit od smlouvy v plném rozsahu a provedenou službu podnikateli musí zaplatit. Důležité je také zmínit, že podnikatelé nabízejí tyto služby i přes zákazy v rámci aktuálně platného nouzového stavu a za účinnosti různých mimořádných opatření správních orgánů.  I přestože je ve Vaší obci podomní prodej zakázaný, pokud s podnikatelem u sebe doma smlouvu uzavřete, tato je i tak platná.

Pokud jste se tedy s podobnou praktikou již setkali, neváhejte bezodkladně kontaktovat naše pobočky, kde Vám s řešením velice rádi pomůžeme.

Hana Ševčíková

Odborná právní poradkyně