Menu

Ochrana osobních údajů ve spotřebitelském právu

Ochrana osobních údajů ve spotřebitelském právu

V současné době se nám v poradně hromadí případy, kdy spotřebitelům chodí do poštovních schránek nevyžádané dopisy nabízející jim pochybné služby či produkty, aniž by přitom s danou společností proběhla z jejich strany jakákoliv komunikace. Právě kvůli nárustu těchto případů jsme se rozhodli se tomuto tématu věnovat více dopodrobna v tomto článku.

Problematika ochrany osobních údajů je upravena v obecném nařízení ochrany osobních údajů, jinak zvaným GDPR (General Data Protection Regulation), dále občanským zákoníkem a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, který ke dni 24.4.2019 nahradil původní zákon č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Výše uvedená ustanovení stanovují, že k tomu, aby společnost mohla zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje musí od Vás získat souhlas. Souhlas můžete udělit i prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře na internetu či pouhým „odkliknutím“. Souhlas udělený prostřednictvím internetu však musí být zpětně prokazatelný ze strany správce. Zákon upravuje i výjimky při kterých může daný subjekt zpracovat Vaše údaje i bez Vámi uděleného souhlasu. Mezi takové případy patří například plnění právní povinnosti správce nebo realizace jeho oprávněného zájmu, plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pokud mezi stranami vznikl smluvní vztah (typicky se jedná o prodej zboží či poskytování služeb).

Jak jsme již zmiňovali, spoustě spotřebitelů přichází dopisy nabízející často například věštecké služby či jiné podobně zvláštní služby či produkty. V takovém případě, pokud si nepřejete, aby Vám nadále takové dopisy chodily, můžete jim zaslat doporučený dopis, ve kterém odvoláte případně udělený souhlas a požádáte je o vymazání svých údajů ze systému. Vzor tohoto dopisu naleznete na našich webových stránkách v sekci vzory. Poté by Vám již žádné nevyžádané dopisy chodit neměly. Pokud by Vám však nadále chodily i poté, co byste jim zaslali tento dopis, můžete se obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Rovněž je vhodné odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů při odstupování od smlouvy či při rušení smluv nejčastěji při výpovědi smlouvy na sdružené dodávky energií (známo také jako aukce energií). Větu, ve které odvoláváme souhlas se zpracováním osobních údajů, který spotřebitel při uzavírání smlouvy udělil, připisujeme většinou do všech dopisů, které takto vyhotovujeme na našich pobočkách. Zabráníte tak případným dopisům ze strany podnikatele, který by se Vás snažil jakýmikoliv výhodami znovu přilákat k uzavření další smlouvy.

Abyste se tedy zbavili nevyžádaných dopisů či ochránili své osobní údaje, stačí Vám vyplnit námi vyhotovený vzor a zaslat tento dopis doporučeně na adresu podnikatele. Kolikrát v korespondenci však není možné poznat, kam je třeba dopis zaslat, neboť je tam uvedena pouze poštovní schránka (P.O.BOX). V takovém případě je potřeba pohledat sídlo a s ním adresu podnikatele na internetu.

Výše uvedený problém tedy zvládne spotřebitel vyřešit i bez naší pomoci a nemusí tak vážit cestu až na jednu z našich poraden, avšak v případě, že byste si nevěděli rady, stále se můžete stavit za námi, kde Vám určitě někdo ochotně a rád pomůže.

Radka Špačková

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z. s.