Menu

Jak se vyhnout koupi nebezpečné hračky?

Jak se vyhnout koupi nebezpečné hračky?

Hračky patří mezi první věci, se kterými se dítě seznamuje, a proto bychom měli hledět na jejich kvalitu a bezpečnost, jež spolu ruku v ruce souvisí.  Vadná hračka totiž může spotřebiteli způsobit i nenávratné poškození zdraví. Právě bezpečnost je hlavním důvodem, proč byly legislativou Evropské unie stanoveny podmínky, za nichž mohou být hračky poskytovány na trhu.

Základní požadavky o bezpečnosti hraček a povinnosti výrobců jsou stanoveny ve směrnici Evropské parlamentu a Rady č. 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček. Podle článku 2 citované směrnice se tato použije na výrobky navržené nebo určené ke hraní dětem mladším 14 let, jako jsou např. hry, stavebnice, panenky, auta, hračky do vody, chemické hračky, odrážedla, či houpačky. Nevztahuje se však na vybavení pro dětská hřiště určená pro veřejnost, hrací automaty, též na mince, určené pro veřejnost, dětská vozidla a vozítka se spalovacími motory, parní motory pro hračky a praky a katapulty.

V České republice se inspekcí kvality a certifikací hraček zabývá Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC, a.s.). Jedná se o nezávislou společnost s celosvětovou působností, která se zabývá také např. kontrolou obuvi, textilu, potravin či zdravotnických potřeb. Na ITC, a.s. se obracejí výrobci, kteří mají zájem o odborné posouzení kvality výrobku z hlediska všech možných rizik. Po kontrole a zjištění nezávadnosti zboží je výrobci poskytnuta certifikační značka „Bezpečné hračky“, která je tak náležitým vodítkem pro konečného spotřebitele při výběru vhodné hračky, která vykazuje bezpečnost garantovanou certifikací kompetentním pracovištěm.


Obrázek 1-Zdroj: Institut pro testování a certifikaci, a.s., dostupné: http://www.itczlin.cz/cz/znacka-bezpecne-hracky

Rychlý výstražný informační systém Evropské unie o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru, zkráceně RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) je systém zajišťující rychlou výměnu informací mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou komisí o opatřeních, která zabraňují nebo omezují používání a prodej nebezpečných výrobků. Za tento systém je v České republice odpovědné ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem RAPEXu je, aby byly nebezpečné výrobky co nejrychleji staženy z trhu. Databáze RAPEXu tak umožňuje seznámení s nebezpečnými výrobky, se kterými byste mohli přijít do kontaktu. Dle zmíněného systému mezi nejproblematičtější skupinu výrobků patří právě hračky pro děti. Pozitivní ale je, že počet nebezpečných výrobků v české republice za poslední roky stále klesá.

Seznam nebezpečných hraček je možné najít na stránkách ministerstva zdravotnictví, či RAPEXu. Databázi nebezpečných hraček zveřejňuje také český časopis dTest. Pokud máte pochyb o nezávadnosti hračky, můžete se obrátit na dozorový orgán Českou obchodní inspekci, která provádí pravidelné kontroly výrobků i kontroly na základě podnětů spotřebitelů. U výrobců kontroluje dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Česká obchodní inspekce na svých stránkách zveřejňuje také seznam výrobků, které stahuje z trhu.

Hračky pro děti se nedoporučuje kupovat na trzích, u menších prodejců či u čínských prodejců, protože právě čínské hračky často obsahují chemické látky, ftaláty, ostré hrany či drobné části. Naopak je vhodné hračky pořizovat u známých velkých společností, které vynakládají finanční prostředky na testování svých výrobků. Takové výrobky bývají označeny značkou „Bezpečné hračky“.

Hana Fialová

odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.