Menu

Nákup roušek a respirátorů na internetu

Nákup roušek a respirátorů na internetu

Ode dne 1. 3. 2021 platí na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit na zastavěném území obce chirurgickou roušku, přičemž v místech větší koncentrace osob (MHD, obchody apod.) je dokonce povinnost nosit respirátor nejméně třídy FFP2 nebo KN95.

V souvislosti s tímto se razantně zvýšila poptávka po chirurgických rouškách a také respirátorech. Bohužel této situace využilo větší množství podvodníků (podvodných e-shopů), a to vzhledem k uzavření obchodů a také skoro vyprodaným zásobám v lékárnách apod.

V našich poradnách jsme se již nyní setkali s problémy při dodání tohoto zboží objednaného přes internet.

Při nákupu roušek a respirátorů je dobré především porovnávat cenu, za kterou jsou kupovány a dále také prověřovat serióznost daného prodejce (e-shopu) např. pomocí recenzí.

V případě nedodání zboží je nejdříve nutné prodávajícího písemně vyzvat k plnění doporučeným dopisem, ve kterém mu poskytnete dodatečnou lhůtu k plnění a až po jejím uplynutí je možné od dané smlouvy odstoupit, tj. žádat o vrácení peněz.

Od smlouvy uzavřené distančním způsobem (např. přes internet) je obecně možné odstoupit, a to podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění dalších předpisů. Ovšem smlouva o nákupu roušek a respirátorů spadá pod jednu z výjimek, kdy není možné od smlouvy uzavřené přes internet z hygienických důvodů odstoupit, a to podle ustanovení § 1837 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění dalších předpisů.

Boleslav Tomšík, odborný právní poradce SOS-Asociace, z.s.

Boleslav Tomšík

Odborný právní poradce Asociace – SOS, z.s.