Menu

Záruční doba u živých rostlin

Jak postupovat, když květina, kterou jsme si zakoupili, nepřežila ani den? Je možné květinu reklamovat? Jaká záruční doba se na ni vztahuje? To mohou být otázky, nad kterými se pozastavíme ve chvíli, kdy nám zakoupená květina zahyne, aniž by její úhyn byl způsobem naší (nedostatečnou) péčí.

V praxi obecně platí, že rostliny jsou považovány za spotřební materiál, na který se vztahuje dvaceti čtyř měsíční záruční doba, pokud není stanovena životnost rostliny jinak. Některé společnosti ale poskytují i delší záruku v případě víceletých otužilých rostlin, keřů, stromů a růží. Výjimku pak tvoří rostliny, jejichž vegetační období je kratší než 24 měsíců. Jedná se například o skupiny letniček, osiv či květinových cibulí, kdy zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, stanovuje, že při koupi rozmnožovacího materiálu u jednoletých druhů nastupuje záruční doba jeden rok. U víceletých druhů záruční doba končí jeden rok po dosažení vývojového stádia potřebného k určení pravosti odrůdy. Výjimku tvoří sazenice zeleniny a květin, u nichž záruční doba činí tři týdny.

Při samotném projevení vady je pak nutné zkoumat nejen časové období, kdy se vada objevila, ale také její příčiny a charakter, od kterých se pak bude odvíjet nárok kupujícího k uplatnění práva z vadného plnění. Pokud si například zakoupíme letničku, u níž je obvyklou vlastností, že vydrží jednu sezónu nebo řezané květiny, u nichž je obvyklé, že vydrží pouze několik dní, nelze považovat skutečnost, že nevydrží více dní či let, za vadu výrobku. Pokud si však spotřebitel zakoupí např. jabloň a do dvou let se ukáže, že mu byla prodána hrušeň, jedná se o rozpor s kupní smlouvou a lze tuto vadu u prodávajícího uplatnit.

Některé společnosti, které nabízí služby, kdy vám strom či keř sami zasadí, poskytují zpravidla i záruku na ujmutí rostliny. Nicméně v takovém případě se reklamace nevztahuje na vady, které vznikly prokazatelně nesprávným užíváním nebo péčí v rozporu s návodem použití. Je důležité tedy dodržovat podmínky pro výsadbu a užívání rostlin, neboť rostlinu lze reklamovat, pokud byla umístněna na vhodné stanoviště (vhodné klimatické či půdní podmínky) či pokud byla dodržena technologie na ošetřování rostlin. Reklamaci tak není možné uplatnit v případech, kdy rostlina bohužel odumřela v důsledku nedokonalé péče, jako je nedostatečná zálivka, přemíra hnojení, neodborné tvarování, poškození přírodními živly či látkami škodlivého charakteru. Každou vadu rostliny je proto potřeba posuzovat individuálně případ od případu.

Pokud tedy chceme, aby rostlina měla požadované vlastnosti, je lepší nakupovat u odborníků, zboží si pořádně prohlédnout (zejména kořenový obal) a poslechnout doporučení, jak pečovat o rostlinky. Při nákupu v obchodních řetězcích bychom si měli být vědomi toho, že rostliny mohou být levnější, nicméně ale nemusí být vhodně uloženy a tolik kvalitní, jako například v zahradnictví s odborným prodejcem.

Žaneta Dočkalíková
odborná právní poradkyně SOS-Asociace