Go to Top

Pro spotřebitele

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souvislosti s ukončením pilotní fáze stávajícího projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a s přípravou jeho pokračování, oznamujeme, že do doby, než budou projednány Parlamentem ČR změny novelizací Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.( zavedení Spotřebitelského institutu pod ČOI) se můžete obracet na naše osobní bezplatné poradny, které najdete na níže uvedeném seznamu poraden nebo elektronicky na e-mail: poradna@asociace-sos.cz

Spotřebitelské zkušenosti

Sdílejte s ostatními spotřebiteli své spotřebitelské zkušenosti!
Byli jste u nějakého prodejce či poskytovatele služeb obzvlášť spokojeni? Řekněte o něm dalším spotřebitelům!
Narazili jste naopak na podvodníka? Varujte ostatní!
Vyplňte náš jednoduchý formulář, do kterého uveďte údaje prodejce a svůj kontakt a popište svoji spotřebitelskou zkušenost.

Poradenství

Naši poradci jsou připraveni poskytnout vám potřebné rady a informace, které se týkají spotřebitelské problematiky – jaká jsou práva a povinnosti spotřebitelů a prodejců, jak postupovat při reklamaci vadného výrobku, jak odstoupit od smlouvy, na koho se obrátit se stížností i kde hledat právní pomoc ve složitějších případech.

Akce SOS - Asociace

Naše sdružení pravidelně pořádá pro spotřebitele besedy na různá témata, a to buď přímo v našich osobních poradnách nebo ve spolupráci s jinými organizacemi. Sledujte pozvánky na naše akce!
Poskytujeme také poradenství účastníkům veletrhů a dalších akcí a aktivně spolupracujeme s médii (předsedkyne sdružení, Gerta Mazalová, mj. pravidelně vystupuje v pořadu Apetýt, který vysílá Český rozhlas Brno). Jsme tu pro vás!

Garance ochrany spotřebitele (GOS)

SOS - Asociace uděluje od začátku roku 2013 prodejcům zboží a dodavatelům služeb značku Garance ochrany spotřebitele (GOS).

Držitelé značky GOS zaručují nejen to, že dodržují své zákonem stanovené povinnosti, ale zároveň slibují dodržovat Kodex GOS, čímž zároveň spotřebitelům poskytují nadstandadní záruky jejich ochrany.

Více informací o značce GOS zde...

Staňte se členem SOS - Asociace!

Chcete nás podpořit a získat i něco pro sebe? Staňte se naším členem!

Výhody členství:

  • přednostní poradenství v osobní poradně – možnost se objednat i mimo pracovní dobu
  • poradenství přes členskou poradenskou linku se standardním tarifem dle Vašeho poskytovatele
  • přednostní vyřízení Vašich dotazů přes email
  • sleva ve výši 30 % prodávané brožury apod.
  • nadstandardní poradenství – vzorové dopisy, pomoc při jejich sepsání
  • členská karta

S čím vám můžeme pomoci?

Reklamace - jak správně reklamovat, na co máte právo, co se zamítnutou reklamací,...
Odstoupení od smlouvy - kdy můžete smlouvu zrušit, jak odstoupit od smlouvy, co dělat, když odstoupit nelze,...
Nájemní vztahy - jak má vypadat nájemní smlouva, jaká jsou práva a povinnosti nájemníků a pronajímatelů, otázky podnájmu, jak ukončit nájemní smlouvu,...
Finance - spotřebitelské úvěry, jak se bránit lichvářům, banky a pojišťovny, jak se nedostat do dluhové pasti,...
Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu - předváděcí akce, podomní prodej, prodej na ulici, e-shopy, smlouvy uzavřené po telefonu,...
Exekuce a insolvence
Dozorové orgány
Potraviny
Zdravotnictví
Telekomunikace
Energie
Nakupování
Prevence kriminality
Cestování
Sociální a rodinněprávní poradenství

Potraviny a zdraví

Výrobci a prodávající musejí splnit řadu požadavků, aby potravinové zboží mohlo být uvedeno na trh a prodáváno spotřebitelům. Mezi nejdůležitější patří splnění požadavků na bezpečnost potravin, uvedení jejich složení, způsob použití, uvedení doby minimální trvanlivosti nebo data použitelnosti. Skutečnost je však mnohdy požadovanému stavu na hony vzdálená. Spotřebitelé mají negativní zkušenosti týkající se nedostatečné kvality potravin, nečitelného či klamavého označení výrobku nebo prodeje potravin po uplynutí doby minimální trvanlivosti bez řádného upozornění. Chtějí znát svá práva a taktéž na jaký dozorový orgán se mohou obrátit. Pokud máte i Vy zájem dozvědět se více z oblasti potravinového práva a zdraví spotřebitelů, pak je právě Vám určena tato rubrika..

Cestování

Spotřebitel na zájezd dlouho spoří a chce si dobu zaslouženého odpočinku nikým a ničím nerušen užít podle svých představ. Již z toho důvodu by se měl zajímat o to, na co si dávat při sjednávání cestovní smlouvy pozor a naučit se svá práva v praxi prosadit. Spotřebitelé se na nás často obracejí s žádostmi o právní radu v oblasti cestovního ruchu. Ptají se, kdy a jakým způsobem mohou zájezd reklamovat, za jakých podmínek může cestovní kancelář zrušit cestovní smlouvu nebo zda může jednostranně měnit smluvní podmínky. Taktéž je zajímá, jaký je rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou nebo jaká práva mají v případě úpadku cestovní kanceláře. Jestliže i Vás oblast cestovního ruchu z různých důvodů zajímá, je právě Vám určena tato sekce.

Energie

Každý spotřebitel k zabezpečení základních lidských potřeb potřebuje dodávku energií a s uzavřením smlouvy o dodávce energií se tak v praxi setká většina lidí. Právní oblast energetiky je v současnosti předmětem zájmu mnoha spotřebitelů. Dodavatelé energií se totiž doslova předhánějí ve stále výhodnějších nabídkách a přemlouvají spotřebitele ke změně dodavatele a k přechodu ke konkurenci. Často také nabízí, že veškeré záležitosti spojené se změnou sami zařídí. K nabízení svých produktů nezřídka kdy používají podomní prodejce. Spotřebitelé se také zajímají o to, co mohou udělat v případě, že dodavatel zvýší ceny energií. Zajímáte se i Vy o to, kde můžete porovnat ceny dodavatelů energií, kdy můžete od smlouvy o dodávce služeb odstoupit bez jakékoliv sankce, na jaké praktiky podomních prodejců si máte dávat pozor a jaké možnosti Vám právo poskytuje v případě podpisu smlouvy o dodávce energií s podomními prodejci? Toto a mnohem více se dozvíte v této rubrice.

Telekomunikace

Každý spotřebitel má dnes mobilní telefon či alespoň pevnou linku. Telefonování však nepřináší pouze užitek, ale mnohdy také starosti a nepříjemnosti. Spotřebitelé se často musí bránit nesprávnému vyúčtování, musejí platit vysoké smluvní pokuty v případě výpovědi či odstoupení od smlouvy nebo uzavírají smlouvy s ústním příslibem výhodných podmínek, které však nemají oporu v písemné smlouvě. V oblasti telekomunikací taktéž působí podvodníci, kteří lákají spotřebitele k telefonátu na linku se zvýšenou tarifikací za účelem sjednání smlouvy, aniž by na sazbu za minutu volání byli upozorněni, přičemž k uzavření smlouvy nakonec samozřejmě nedojde. Chtěli bychom Vás v této sekci informovat o Vašich právech a povinnostech v oblasti telekomunikací a taktéž o praktikách telekomunikačních společností, před nimiž je nutné mít se na pozoru.

Předváděcí akce a podomní prodej

Klamavé a agresivní praktiky a neustále se zdokonalující prodejní triky, které používají pořadatelé předváděcích akcí a podomní prodejci jsou jedním z nejčastějších důvodů, proč se na naše odborné právní poradce obracejí spotřebitelé. Předváděcí akce zaměřující se na seniory jsou pravidelně předmětem kontrol České obchodní inspekce, která při nich zjišťuje porušení řady zákonných ustanovení chránících spotřebitele. Podomní prodej je dnes natolik závažným problémem, že za účelem zamezení poškozování spotřebitelů byl novelizován občanský zákoník a řada obcí nyní využívá své pravomoci a podomní prodej raději zcela zakazuje. Jestliže chcete být připraveni na triky, které používají pořadatelé předváděcích akcí a podomní prodejci, chcete vědět jak se chovat při účasti na předváděcích akcích či kontaktu s podomním prodejcem a co musíte učinit v případě, že s nimi podepíšete smlouvu a chcete od ní odstoupit, pak pozorně čtěte naše články v této sekci.

Dětské zboží

 

V dnešní době by mělo být naprostou samozřejmostí, že výrobci dodržují právní předpisy a technické normy týkající se bezpečnosti výrobků. Po prodávajícím požadujeme zboží bez vad, o zdravotní nezávadnosti nemluvě. Je zřejmé, že v případě dětského zboží musí být požadavky na výrobce přísnější než u běžného zboží a k pochybením by nemělo nikdy docházet. Bohužel negativní zkušenosti spotřebitelů obracejících se na nás svědčí o opaku. Spotřebitelé se často zajímají o to, jaká označení garantují, že výrobce dodržel požadované normy, podle čeho vybírat a jak poznat nezávadnou hračku, nebo kde naleznou databázi nebezpečných výrobků určených pro děti. Jestliže problematika dětského zboží zajímá také Vás a rádi byste se dozvěděli více, čtěte tuto rubriku.

Samolepky na schránku “Nevhazujte reklamu” u nás na poradně.

 

samolepka

 

Pokud byste rádi získali  samolepku “Nevhazujte reklamu” na vaši schránku, stačí přijít do některé z našich osobních poraden (kontakty najdete zde), kde je pro vás máme zdarma k dispozici. Pokud to máte do našich osobních poraden daleko, můžeme vám je zaslat poštou, ale je potřeba poslat na adresu Mečová 5 602 00 Brno nadepsanou obálku se známkou. Poté vám budou samolepky doručeny.