Menu

SERIÁL NÁKUPY NA VÁNOCE 5.DÍL: Reklamace vánočních dárků, aneb když se z radosti stane noční můra

Záruční doba

V rámci vánočních nákupů je dobré pamatovat na záruku zboží. Zde platí všeobecně známá informace, že záruční doba je 24 měsíců. Pokud však za nižší cenu nakoupíme zboží použité, je nutné si dát pozor – 24 měsíční záruční dobu může prodejce snížit na 12 měsíců. Do ceny dárků je tedy nutné započítat i délku záruční doby, kterou si s předmětem kupujeme a musíme si položit otázku: Vyplatí se ušetřit sto korun a přijít o celý rok záruční doby? Nicméně ne vždy musí jít od 12 do 24 měsíců. Je na prodejci, zda svého zákazníka zvýhodní delší záruční dobou, či mu dá dobu minimální.

Jako častou výmluvu naši spotřebitelé slýchají tvrzení: „Je nám líto, záruka se nevztahuje na mechanické poškození či na opotřebení.“ Je ale toto tvrzení oprávněné? V zákoně je sice skutečně stanoveno, že mechanické poškození či opotřebení nejsou důvody pro práva z vadného plnění. Nicméně je na místě se mít na pozoru, jelikož často dochází k zneužívání těchto pojmů. Prodejce často svede závadu na tyto skutečnosti, aby mohl reklamaci zamítnout, a doufá, že se spotřebitel s výsledkem smíří. Klasickým příkladem je nákup tenisek, kterým se za nějakou dobu běžného nošení odlepí podrážka. Zde je nutné rozlišovat opotřebení a vadu nekvalitního materiálu, kterou prodejci často popírají.

Reklamace

Po Vánocích můžeme jako vždy čekat častý problém, kdy dárky přestanou fungovat nebo se jakkoliv poškodí.  Co vše tedy jako spotřebitelé můžeme požadovat? Předpokládejme, že zboží je v záruce a objevila se na něm vada. Zboží tedy předáme, případně zašleme prodejci na reklamaci s průvodním dopisem nebo reklamačním protokolem od prodejce. Popíšeme, jaké vady zboží má a jaké vyřízení reklamace požadujeme. Pokud nakoupí spotřebitel zboží na internetu, nemusí vždy posílat věc na adresu prodejce. V případě, že má prodejce i kamenné obchody, které má spotřebitel poblíž, může věc na reklamaci předat tam. V každém kamenném obchodě je prodejce povinen mít přítomného zaměstnance, který obstarává reklamace. V opačném případě jde o důvod pro podnět na Českou obchodní inspekci.

A jak vlastně může reklamace dopadnout? Obecně platí, že reklamace může být vyřízena opravou, výměnou, odstoupením od smlouvy či slevou. Podle platného a účinného občanského zákoníku by se dalo řešení popsat následovně: primárním nárokem spotřebitele je nárok na výměnu zboží za nový kus. Pokud je však výměna v poměru k opravě značně nepřiměřená, je prodávající oprávněn dát přednost opravě. Jestliže zboží nejde ani vyměnit a ani opravit, spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny zboží. Dlouhodobou soudní praxí bylo též zavedeno pravidlo, že právo na odstoupení od smlouvy vzniká při reklamaci třetí stejné vady popř. čtvrté různé vady. Sleva může být požadována vždy jako alternativa. Vždy je ale prostor pro domluvu, a tak je možné, že na jejím základě bude reklamace vyřízena pro spotřebitele výhodněji.

Co dělat, když je zboží na reklamaci a prodejce se stále neozývá s výsledkem? Ze zákona je dána lhůta 30 dnů, do které musí prodejce reklamaci vyřídit (pokud spotřebitel dohodou nepřistoupí na dobu delší). Vyřízením se rozumí jakékoliv zkontaktování spotřebitele o výsledku reklamace. Nemůžeme tedy za vyřízení reklamace považovat např. převzetí opraveného zboží. Pokud

prodejce nevyřídí reklamaci v této lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy, ze kterého spotřebiteli vyplývá právo na odstoupení od smlouvy. Porušení této lhůty je rovněž správním deliktem ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, tudíž by při případném porušení měl spotřebitel podat podnět k České obchodní inspekci.

 

redakce SOS – Asociace z.s.