Go to Top

REKLAMACE A BEZPLATNÉ MIMOSODNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

Koupili jste si cokoliv nového a jen co jste zboží vybalili z krabice a začali používat, daná věc dosloužila? Běžte nákup reklamovat! Právo na reklamaci máte za všech okolností! Nebojte se ho využít!

Co bychom měli vědět, než jdeme reklamovat?

Krabici, obal, visačku nepotřebujete!

Řada lidí neví, že zboží je možné reklamovat i bez krabice (například elektroniku, boty) nebo bez originální visačky – to se týká třeba nového oblečení – protože obal není součástí výrobku. Při reklamaci se ovšem neobejdete bez dokladu o nákupu zboží. Nejlepší je pochopitelně paragon. Pokud jej nemáte, musíte věrohodným způsobem prokázat, že jste reklamované zboží skutečně koupili u daného prodejce. To je možné výpisem z účtu (pokud jste platili kartou), svědectvím druhé osoby nebo čestným prohlášením. Reklamace je však daleko jednodušší, když předložíte doklad o koupi.

Žádejte svá práva!

Reklamaci se snažte uplatnit i v případě, že vás od ní bude prodejce zrazovat. Podle zákona o ochraně spotřebitele je prodejce povinen reklamaci přijmout v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. To znamená, že špatný nákup z většího obchodního řetězce můžete reklamovat i v pobočce v jiném městě. Jakým způsobem prodejce reklamaci vyřídí, to je na něm. O reklamaci musí rozhodnout do tří dnů, na její vyřízení si ale můžete počkat až měsíc. Jestliže do té doby neobdržíte odpověď, můžete po něm požadovat buď úplně nový výrobek, nebo vrácení peněz. Upozorňuji, že pokud prodejce reklamaci zamítne, musí toto zamítnutí písemně zdůvodnit! Vrátit daný výrobek můžete v případě, že se stejná komplikace vyskytne třikrát nebo je vada neodstranitelná.

Vyhledejte pomoc!

Pokud prodejce reklamaci neuzná, můžete kontaktovat soudního znalce (jejich seznam najdete na portálu www.justice.cz), který posoudí reklamaci znovu. Se znaleckým posudkem v ruce je vaše situace výhodnější, ale ani v tuto chvíli vám prodejce nemusí vyhovět. Pokud vám obchodník vyhoví a reklamaci následně uzná, máte právo na úhradu nutných nákladů spojených s reklamací (cestovného, poštovného) včetně úhrady znaleckého posudku.

Jde to i bez soudu?

Pokud obchodník i po předložení znaleckého posudku trvá na svém, nemusíte se okamžitě obracet na soud. Je možné využít mimosoudního řešení sporů. Podrobnější informace naleznete na webové stránce https://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/, kde také naleznete ke stažení formulář, po jehož vyplnění se Asociace bude vaším problémem zabývat. Podnět k zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů můžete také zaslat e-mailem na adresu adr@asociace-sos.cz, nebo přijít do některé z našich osobních poraden, kde vám odborní právní poradci pomohou s vyplněním formuláře. Do poradny s sebou přineste všechny relevantní doklady k vašemu případu, které si naskenujeme. Tyto doklady také přiložte ke svým elektronickým podáním. Z našich zkušeností většina prodejců reklamaci uzná už na základě vyhotoveného znaleckého posudku. Jsou si vědomi, že spotřebitel, v jehož prospěch hovoří znalecký posudek, má velkou šanci vyhrát i případný soudní spor.

Co dělat v případě zrušení prodejny?

Může se vám stát, že prodejna, kde jste vadnou věc koupili, už neexistuje. V tom případě se obraťte na živnostenský úřad. Zde vám řeknou, kde můžete reklamaci uplatnit.

 

Gerta Mazalová
Předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace
 
bankovky

Vloženo: Říjen 3, 2013