Go to Top

Předváděcí akce a podomní prodej

Předváděcí akce a podomní prodej

Klamavé a agresivní praktiky a neustále se zdokonalující prodejní triky, které používají pořadatelé předváděcích akcí a podomní prodejci jsou jedním z nejčastějších důvodů, proč se na naše odborné právní poradce obracejí spotřebitelé. Předváděcí akce zaměřující se na seniory jsou pravidelně předmětem kontrol České obchodní inspekce, která při nich zjišťuje porušení řady zákonných ustanovení chránících spotřebitele. Podomní prodej je dnes natolik závažným problémem, že za účelem zamezení poškozování spotřebitelů byl novelizován občanský zákoník a řada obcí nyní využívá své pravomoci a podomní prodej raději zcela zakazuje.

Jestliže chcete být připraveni na triky, které používají pořadatelé předváděcích akcí a podomní prodejci, chcete vědět jak se chovat při účasti na předváděcích akcích či kontaktu s podomním prodejcem a co musíte učinit v případě, že s nimi podepíšete smlouvu a chcete od ní odstoupit, pak pozorně čtěte naše články v této sekci.