Go to Top

Pro podnikatele

Garance ochrany spotřebitele (GOS)

Chcete dát svým zákazníkům najevo, že dodržujete jejich práva? Požádejte o značku GARANCE OCHRANY SPOTŘEBITELE!

Program GOS je vytvořen SOS - Asociací za účelem ochrany spotřebitelů a poctivých podnikatelů, před nekalými až podvodnými praktikami některých podnikatelských subjektů....

Školení podnikatelů

Sdružení obrany spotřebitelů - Asocice nabízí možnost proškolit pracovníky podnikatelských subjektů v oblasti spotřebitelského práva!